Nikon D200 user manual download (Page 30 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 221
20
Příručka pro práci s fotoaparátem—Základní fotografování
4
Zaostření
Pro zaostření na objekt namáčkněte tlačítko spouště
do poloviny. Při úspěšném zaostření objektu v oblasti
centrálního zaostřovacího pole fotoaparát emituje
pípnutí a v hledáčku se zobrazí indikace zaostření
(
) (pokud indikace zaostření bliká, fotoaparát není
schopen zaostřit pomocí autofokusu). Zaostření zůstává
blokováno po dobu namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny.
Je-li objekt tmavý, může dojít k aktivaci pomocného AF
reflektoru, napomáhajícího správnému zaostření.
5
Kontrola expozičních parametrů
V expozičním režimu
P
(programová automatika)
fotoaparát při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
rovněž automaticky nastaví čas závěrky a hodnotu
clony. Před expozicí snímku zkontrolujte indikaci
času závěrky a clony v hledáčku. Hrozí-li při aktuálním
nastavení pře- nebo podexpozice snímku, zobrazí se
jedna z následujících indikací.
Indikace
Popis
Snímek bude přeexponovaný. Použijte neutrální šedý filtr (ND).
Snímek bude podexponovaný. Použijte blesk nebo zvyšte nastavení citlivosti ISO.
Tlačítko spouště
Fotoaparát je vybaven dvoupolohovým tlačítkem spouště. Při namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny fotoaparát zaostří; nastavené zaostření je blokováno až do uvolnění tlačítka spouště. Pro
expozici snímku domáčkněte tlačítko spouště až na doraz.
Zaostření/zablokování
zaostřené vzdálenosti
Zhotovení
snímku
Sample
This manual is suitable for devices