Nikon D200 user manual download (Page 3 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 221
i
Úvod
Příručka pro práci s
fotoaparátem
Základní fotografování a přehrávání
snímků
Referenční informace
Fotografování detailně
Přehrávání snímků detailně
Nastavení fotoaparátu
Základní nastavení fotoaparátu:
Menu SET UP
Snímací režim:
Menu snímacího režimu
Přehrávací režim:
Menu přehrávacího režimu
Uživatelské funkce:
Menu uživatelských funkcí
Technické informace
Sample
This manual is suitable for devices