Nikon D200 user manual download (Page 29 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 221
19
Příručka pro práci s fotoaparátem—Základní fotografování
2.3
Volič zaostřovacích režimů otočte do aretované
polohy
S
(režim single-servo AF). V tomto nastavení
fotoaparát po namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny automaticky zaostří na objekt. Expozici
snímku lze provést až po dokončení správného
zaostření.
3
Určení výřezu snímku
3.1
Uchopte fotoaparát vyobrazeným způsobem.
Správné držení fotoaparátu
Fotoaparát uchopte pravou rukou za grip a levou rukou
podpírejte tělo nebo objektiv přístroje. Lokty držte lehce
zapřené proti tělu a nakročte o půl kroku vpřed pro
dosažení maximální stability.
3.2
Kompozici obrazu upravte tak, aby se hlavní
objekt snímku nacházel v oblasti centrálního
zaostřovacího pole.
2.4
Volič režimů měření expozice otočte do polohy
(měření Matrix). Měření expozice Matrix využívá k
určení expozičních parametrů informace ze všech
částí obrazového pole, a zajišťuje tak optimální
expoziční vyvážení celé plochy obrazu. Režim je
indikován symbolem
v hledáčku.
Zaostřovací
pole
Sample
This manual is suitable for devices