Nikon D200 user manual download (Page 28 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 221
18
Příručka pro práci s fotoaparátem—Základní fotografování
2
Úprava nastavení fotoaparátu
Tato příručka popisuje fotografování s využitím základních (implicitních) nastavení
fotoaparátu, uvedených v tabulce níže, při použití objektivů typu G a D. Podrobnosti
o tom, jak a za jakých okolností provádět změny těchto implicitních nastavení, viz
„Referenční informace“.
Kontrolní panel
Expoziční
režim
Velikost
obrazu
Kvalita obrazu
Zaostřovací pole
Vyvážení bílé barvy
Hledáček
Citlivost ISO
Funkce
Implicitní hodnota
Popis
Kvalita
obrazu
NORM
(JPEG Normal)
Vyvážení
kvality
obrazu
a
velikosti
obrazového
souboru, optimalizované pro momentky.
28–
31
Velikost
obrazu
L
(Large)
Snímky mají velikost 3872 × 2592 pixelů.
32
Citlivost ISO
100
Citlivost ISO (digitální ekvivalent citlivosti filmu) je
nastavena na hodnotu zhruba ekvivalentní ISO 100.
33–
34
Vyvážení bílé
barvy
A
(Auto)
Vyvážení bílé barvy je automaticky upravováno pro
získání přirozených barev u většiny typů osvětlení.
35–
44
Expoziční
režim
(Programová
automatika)
Vestavěný expoziční program automaticky upravuje
nastavení času závěrky a clony pro dosažení optimální
expozice ve většině situací.
62–
69
Zaostřovací
pole
Centrální zaostřovací
pole
Fotoaparát zaostřuje na objekt, který se nachází v
oblasti centrálního zaostřovacího pole.
53
2.1
Stiskněte a držte aretaci voliče snímacích režimů
(
°
), a otočte voličem snímacích režimů (
±
) do
polohy
S
(jednotlivé snímky). Při tomto nastavení
zhotoví fotoaparát při každém stisku spouště
jeden snímek.
1
2
2.2
Volič režimů činnosti zaostřovacích polí nastavte
do aretované polohy
(režim single-area AF).
Při tomto nastavení může uživatel před expozicí
snímku zvolit zaostřovací pole, které se využije pro
zaostření snímku.
Sample
This manual is suitable for devices