Nikon D200 user manual download (Page 27 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 221
17
Příručka pro práci s fotoaparátem—Základní fotografování
Tato část návodu popisuje zhotovení snímků s využitím základních (implicitních) nastavení
fotoaparátu.
1
Zapnutí fotoaparátu
Základní fotografování
1.1
Sejměte krytku objektivu a zapněte fotoaparát.
Zapne se kontrolní panel a rozsvítí se indikace v
hledáčku. Monitor je při fotografování vypnutý.
1.2
Na
kontrolním
panelu
nebo
v
hledáčku
zkontrolujte stav baterie.
Kontrolní
panel
Hledáček
Popis
Baterie je plně nabitá.
Baterie je částečně vybitá.
Kapacita baterie je nízká. Připravte
si plně nabitou rezervní baterii.
(
bliká
)
(
bliká
)
Nelze provést expozici snímku.
Vyměňte baterii.
Při napájení fotoaparátu pomocí volitelného síťového zdroje se indikace stavu
baterie nezobrazuje.
1.3
Počítadlo snímků na kontrolním panelu a v
hledáčku fotoaparátu zobrazuje počet snímků,
které lze uložit na paměťovou kartu. Zkontrolujte
počet zbývajících snímků.
Není-li při aktuálním nastavení na paměťové kartě
dostatek volného místa pro uložení dalších snímků,
začne indikace blikat způsobem, vyobrazeným na
obrázku vpravo. V takovém případě nelze až do
výměny paměťové karty resp. vymazání snímků
zhotovit žádné další snímky.
Příručka pro práci s fotoaparátem:
Základní fotografování a přehrávání snímků
Sample
This manual is suitable for devices