Nikon D200 user manual download (Page 26 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 221
16
Úvod—První kroky
Zaostření hledáčku
Výřez snímků se nastavuje pomocí hledáčku. Před fotografováním se ujistěte, že vidíte ostře
veškeré indikace zobrazené v hledáčku.
1
Sejměte krytku objektivu a zapněte fotoaparát.
2
Otáčejte voličem dioptrické korekce hledáčku tak
dlouho, x až při namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny ostře uvidíte značky zaostřovacích polí
zobrazené na matnici v hledáčku. Při manipulaci s
voličem dioptrické korekce hledáčku za současného
pozorování obrazu v hledáčku dejte pozor, abyste si
prstem nebo nehtem náhodně neporanili oko.
Značky
(závorky)
zaostřovacích
polí
Implicitně se indikace v hledáčku a indikace času závěrky a clony na kontrolním panelu vypíná pro
úsporu baterie po době nečinnosti cca šest sekund. Indikace se reaktivuje namáčknutím tlačítka
spouště do poloviny.
Automatické vypnutí expozimetru
Sample
This manual is suitable for devices