Nikon D200 user manual download (Page 25 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 221
15
Úvod—První kroky
1
2
Ilustrace
Na ilustracích v tomto návodu k obsluze jsou indikace na kontrolním panelu a v hledáčku, vztahující
se k aktuálnímu výkladu, zobrazeny černě. Ostatní indikace, nesouvisející s aktuálním výkladem, jsou
zobrazeny šedě.
Vyjímání paměťových karet
1
Zkontrolujte, jestli nesvítí kontrolka přístupu na paměťovou kartu.
2
Vypněte fotoaparát
a otevřete krytku slotu pro paměťovou kartu.
3
Stiskněte tlačítko pro vyjímání paměťové karty (
°
) tak, aby došlo k
částečnému vysunutí karty. Poté je možné kartu vyjmout rukou ze
slotu (
±
). Při manipulaci s tlačítkem pro vyjímání paměťové karty
netiskněte současně paměťovou kartu. Nebudete-li dbát tohoto
upozornění, může dojít k poškození fotoaparátu nebo karty.
Sample
This manual is suitable for devices