Nikon D200 user manual download (Page 24 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 221
14
Úvod—První kroky
2.1
Zapněte fotoaparát a na cca dvě sekundy
stiskněte současně tlačítka
(
a
),
až začne na kontrolním panelu a v hledáčku
blikat nápis
.
2.2
Stiskněte znovu tlačítko
. * Až do
dokončení formátování a zobrazení počtu
zbývajících snímků nevypínejte fotoaparát a
nevyjímejte baterii ani paměťovou kartu.
* Pro návrat bez formátování paměťové karty stiskněte libovolné jiné tlačítko.
Vložení paměťové karty
Snímky jsou ukládány na paměťové karty CompactFlash (volitelné příslušenství).
1
Vložení paměťové karty
1.1
Před vkládáním/vyjímáním paměťové karty
vždy
vypněte fotoaparát.
Odaretujte (
°
) a otevřete
(
±
) krytku slotu pro paměťovou kartu.
1.2
Způsobem uvedeným na obrázku vpravo vložte
paměťovou kartu. Tlačítko pro vyjímání paměťové
karty se povysune a na cca jednu sekundu se
rozsvítí kontrolka přístupu na paměťovou kartu.
Zavřete krytku slotu pro paměťovou kartu.
Vkládání paměťových karet
Zkontrolujte,
jestli
vkládáte
paměťovou
kartu
ve
vyobrazené
orientaci.
Pokus
o
vložení
paměťové
karty horní stranou dolů resp. převráceně může vést k
poškození fotoaparátu nebo karty. Při vkládání paměťové
karty nepoužívejte sílu.
2
Naformátování paměťové karty
Formátování trvale vymaže všechny snímky i ostatní data uložená na paměťové kartě.
Před formátováním paměťové karty se tedy ujistěte, že máte všechna data, která chcete
archivovat, zkopírovaná na jiné paměťové zařízení.
1
2
Směr vkládání
karty
Kontakty
Přední strana
Přední
strana
Sample
This manual is suitable for devices