Nikon D200 user manual download (Page 220 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 220 of 221
210
Technické informace—Rejstřík
Objektivy, 1, 8, 58, 93–95,
174–176, 184
bez CPU, 93–95, 132, 174–175
kompatibilita, 174–176
nasazení, 8
s CPU, 1, 61, 62, 174, 176
typu D, 18, 176
typu G, 18, 176
Obrazový snímač, 28, 185, 187
P
Paměťové karty, 14–15
formátování, 14, 116
kapacita, 196
schválené, 183
PictBridge.
Viz
Tisk snímků
Picture Transfer Protocol.
Viz
PTP
Počítač, 107–109
Podsvícení kontrolního panelu,
5, 159
Pokrokové bezdrátové osvětlení,
163, 177, 178
Pomocný AF reflektor, 58–59, 152
PRE.
Viz
Vyvážení bílé barvy,
preset
Prediktivní zaostřování, 52
Priorita zaostření nejbližšího
objektu.
Viz
Režimy činnosti
zaostřovacích polí
Předblesk proti červeným očím,
77, 78–79, 178
Předsklopení zrcadla.
Viz
Snímací
režimy
Přehrávání jednotlivých snímků,
22, 98
Přehrávání snímků, 22, 98–105
Přehrávání stránek náhledů
snímků, 132–133
Přenos hodnoty barevné teploty
záblesku do těla fotoaparátu,
177, 178
PTP, 107, 108–109, 110, 111, 121
R
RAW, 28–29, 31.
Viz také
Kvalita
obrazu; NEF
Režim zpožděné expozice, 158
Režimy činnosti zaostřovacích
polí, 54
Režimy synchronizace blesku, 77
Rozhýbání snímků, redukce, 26,
77, 83.
Viz také
Režim zpožděné
expozice; Předsklopení zrcadla
S
S.
Viz
Autofokus, Single-servo
AF; Expoziční režimy, clonová
automatika; Snímací režimy
Samospoušť, 26, 83
Sekvenční číslování souborů, 159
Sériové snímání, 26–27
Snímací režimy, 26–27
Software Camera Control, 107,
121
Software, 50, 107, 110, 182
Speedlight, 163–166, 177–180.
Viz také
Blesk
sRGB.
Viz
SHOOTING MENU
,
Color space
Systém kreativního osvětlení,
160, 166, 170, 177–179
Š
Šum, 34
redukce, 131
při použití dlouhých časů
závěrky, 65, 68, 131
při vysokých citlivostech,
34, 131
T
Tele
viz
or, 222
Tisk snímků, 104
Tisk snímků, 110–114.
Viz také
Digital Print Order Format
U
USB, 107, 108–109, 110, 111, 121.
Viz také
Počítač
Uživatelské funkce, 143–172
implicitní nastavení, 147
paměťové sady, 146
V
Velikost obrazu, 32
Velikost.
Viz
Velikost obrazu
VIDEO-OUT, 2, 106
Videozařízení, 106, 117
Volitelná zaostřovací pole, 55–56
Vyrovnávací paměť, 26, 27
Vyvážení bílé barvy, 18, 35–44,
166, 197
bracketing, 43–44, 166, 197
barevná teplota, 38
jemné vyvážení, 37
manuální změření (preset),
39–42
Z
Zaostřovací matnice, 7
Zaostřovací pole, 18, 53, 54,
55–56, 141, 148, 149–150, 151
Zaostřovací režimy, 51–52
Zaostřování.
Viz
Autofokus;
zaostřovací režimy; manuální
zaostřování
Značka obrazové roviny, 3, 60
Sample
This manual is suitable for devices