Nikon D200 user manual download (Page 22 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 221
12
Úvod—První kroky
5
2
6
7
8
9
10
3
4
1
Základní nastavení
Po prvním zobrazení menu se automaticky vybere položka Language v menu SET UP.
Vyberte požadovaný jazyk a nastavte datum a čas.
Zapněte fotoaparát a stiskněte tlačítko
.
Zobrazte menu Language.
Vyberte požadovaný jazyk.
Vraťte se do menu SET UP.
Vyberte položku
World Time
.
Zobrazte volitelná nastavení.
Vyberte
Time Zone
.
Zobrazte mapu světových časových zón.
Vyberte domácí časovou zónu.
*
* Políčko zobrazuje časový rozdíl v hodinách mezi
UTC
(univerzální čas; Greenwich) a zvolenou časovou
zónou.
Vraťte se do menu WORLD TIME.
Sample
This manual is suitable for devices