Nikon D200 user manual download (Page 219 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 219 of 221
209
Technické informace—Rejstřík
Citlivost.
Viz
Citlivost ISO
C
L
.
Viz
Snímací režimy
Clona, 62–69
indikace hodnot, 5, 6
nastavení, 66–67
nejmenší zaclonění
(světelnost), 61, 67, 69, 93–95,
195
největší, 8, 68, 122, 192, 195
objektivy bez CPU a, 61, 63,
65, 67, 69, 93–95
CompactFlash.
Viz
Paměťové
karty
Č
Čas.
Viz
SETUP Menu
,
World
Time
Časové zóny.
Viz
SETUP Menu
,
World Time
Časy závěrky, 62–69
a synchronizace blesku, 77,
78–79, 160, 161
Černobílý režim,
6, 45
D
DCF verze 2.0.
Viz
Design rule for
Camera File system
Design rule for Camera File
system, 135, 202
Digital Print Order Format, 113,
139, 202
Dioptrická korekce, 16, 181
Dlouhé expozice, 68, 131
Doporučené hodnoty citlivosti.
Viz
Citlivost ISO
DPOF.
Viz
Digital Print Order
Format
Dvoutlačítkový reset, 126
E
Elektronická analogová
expoziční indikace, 69, 72
Elektronický dálkoměr, 60
Exif verze 2.21, 50, 139, 202
Expozice na čas.
Viz
Dlouhé
expozice
Expoziční bracketing, 73–75,
166, 198–199
Expoziční paměť, 70
Expoziční režimy, 62–69
clonová automatika, 64–65
časová automatika, 66–67
manuální expoziční režim,
68–69
programová automatika, 63
Expozimetr, 16, 157.
Viz
také
Automatické vypnutí
expozimetru
F
FINE.
Viz
Kvalita obrazu
Flexibilní program, 63.
Viz také
Expoziční režimy, programová
automatika
Fotografické informace, 99–101
Funkce Image dust off, 121–122
G
GPS, 96
data, 99–100
Group dynamic-AF.
Viz
Režimy
činnosti zaostřovacích polí
H
Histogram, 99–101, 141
RGB, 100, 141
Hledáček, 6–7, 16
zaostření.
Viz
Dioptrická
korekce
Hodiny-kalendář, 117
I
Iluminátor.
Viz
Podsvícení,
kontrolní panel
Indikace nejvyšších jasů, 99–101,
141
Indikace připravenosti k
záblesku, 78–79, 83
i-TTL řízení záblesku, 76, 78, 178
J
Jas.
Viz
Monitor, jas
Jednotlivé snímky.
Viz
Snímací
režimy
JPEG, 28–29, 30
K
Komprese.
Viz
kvalita obrazu
Kontrast.
Viz
SHOOTING MENU
,
Optimize Image
Kontrola hloubky ostrosti, 62
Korekce expozice, 72, 154, 155
Kvalita obrazu, 28–31
L
L.
Viz
Velikost obrazu
Letní čas, 13
M
M.
Viz
Expoziční režimy,
manuální; Manuální
zaostřování; Velikost obrazu
Manuální zaostřování, 51, 60
Mazání, 22, 102, 105, 119–120,
133–134, 142.
Viz také
Paměťové karty, formátování
přehrávání jednotlivých
snímků, 22, 105
v menu přehrávacího režimu,
133–134
všech snímků, 134
vybraných snímků, 134
Menu přehrávacího režimu
(PLAYBACK MENU), 133–142
Menu SET UP, 115–123
Menu snímacího režimu
(SHOOTING MENU), 124–132
sady uživatelských nastavení,
125–126
Měření, 61
3D Color Matrix, 61, 156
bodové, 61 ,156
Color Matrix, 61, 156
integrální se zdůrazněným
středem, 61, 155, 156
Microdrive.
Viz
Paměťové karty
Monitor, 4, 9, 22, 184, 188
automatické vypnutí, 157
jas, 116
krytka, 9, 188
Monochromatický režim,
Viz
Černobílý režim
M-
UP
.
Viz
Snímací režimy
N
NEF, 28–29, 31
Nikon Capture 4, 39, 47, 107–
109, 110, 118, 121, 122, 182
Nízkoprůchodový filtr, 185–186
NORMAL.
Viz
Kvalita obrazu
O
Objektivy s CPU, 61, 62, 63,
174–175
Sample
This manual is suitable for devices