Nikon D200 user manual download (Page 214 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 214 of 221
204
Technické informace—Specifikace
Autofokus
Pracovní rozsah
–1až +19 EV (ISO 100; 20 °C)
Režimy činnosti zaostřovacích
polí
Single-area AF, Dynamic-area AF, Group dynamic-AF, Dynamic-area AF
with closest subject priority
Blokace zaostření
Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště do
poloviny (režim Single-servo AF) nebo stisknutím tlačítka
AE-L/AF-L
TTL s fázovou detekcí pomocí AF modulu Nikon Multi-CAM1000
Expozice
Měření
Tři režimy TTL měření expozice
Matrix
3D Color Matrix II (objektivy typu G a D); Color Matrix II (ostatní objektivy
s CPU); měření Color Matrix je po zadání parametrů objektivu k dispozici i
pro objektivy bez CPU; měření provádí 1005pixelový RGB snímač
Integrální měření se
zdůrazněným středem
75% citlivosti je soustředěno na kruhovou plošku o průměru 6, 8, 10,
nebo 13 mm uprostřed obrazu
Bodové měření
Měří kruhovou plošku o průměru 3 mm (cca 2 % obrazového pole) v
místě aktivního zaostřovacího pole (resp. uprostřed obrazu při použití
objektivu bez CPU)
Pracovní rozsah (ekviv. ISO 100,
objektiv f/1,4 , 20 °C)
0 – 20 EV (3D Color Matrix a integrální měření se zdůrazněným středem)
2 – 20 EV (bodové měření)
Propojení expozimetru
Kombinované CPU a AI
Řízení expozice
Expoziční režimy
Programová automatika s flexibilním programem; clonová automatika;
časová automatika a manuální expoziční režim
Korekce expozice
–5 až +5 EV v krocích po /, /, nebo 1 EV
Bracketing
Expoziční a zábleskový (2–9 expozic v rozptylem /, /, /, nebo 1 EV)
Expoziční paměť
Uložení hodnoty jasu scény do paměti stiskem tlačítka
AE-L/AF-L
Závěrka
Rozsah časů
30 s – / s v krocích po /, /, nebo 1 EV, B
Elektronicky řízená štěrbinová závěrka s vertikálním chodem
Citlivost (ekvivalent ISO)
100 – 1600 v krocích po /, /, nebo 1 EV; možnost dodatečného zvýšení
až o 1 EV nad hodnotu ISO 1600; automatická regulace citlivosti do
hodnoty ISO 1600
Vyvážení bílé barvy
Bracketing
2–9 expozic s rozptylem 1, 2, nebo 3 kroky
Automatické (TTL vyvážení bílé barvy pomocí 1005 pixelového RGB
snímače), šest manuálních předvoleb s možností jemného doladění,
možnost přímého zadání barevné teploty, a manuální změření hodnoty
bílé barvy
Sample
This manual is suitable for devices