Nikon D200 user manual download (Page 210 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 210 of 221
200
Technické informace—Dodatek
Jemné vyvážení a barevná teplota
Níže uvedená tabulka obsahuje přibližné barevné teploty pro jednotlivá nastavení vyvážení
bílé barvy (s výjimkou volby Auto) (hodnoty se mohou lišit od hodnot barevné teploty,
udávaných fotografickými colormetry):
Incandescent
Fluorescent
*
Direct
sunlight
Flash
Cloudy
(daylight)
Shade
(daylight)
+3
2700 K
2700 K
4800 K
4800 K
5400 K
6700 K
+2
2800 K
3000 K
4900 K
5000 K
5600 K
7100 K
+1
2900 K
3700 K
5000 K
5200 K
5800 K
7500 K
±0
3000 K
4200 K
5200 K
5400 K
6000 K
8000 K
–1
3100 K
5000 K
5300 K
5600 K
6200 K
8400 K
–2
3200 K
6500 K
5400 K
5800 K
6400 K
8800 K
–3
3300 K
7200 K
5600 K
6000 K
6600 K
9200 K
* Velikost kroku u volby
Fluorescent
reflektuje široké variace v barevné teplotě různých typů
fluorescenčních světelných zdrojů – od nízkoteplotních svítidel na stadionech po vysokoteplotní
rtuťové výbojky.
Použití vestavěného blesku
Pracovní rozsah vestavěného blesku se mění v závislosti na nastavení citlivosti (ekvivalent
ISO) a clony.
Hodnoty clony v závislosti na citlivosti
Pracovní rozsah
100
125
160
200
250
320
400
500
640
800
1000
1250
1600
m
1,4
1,6
1,8
2
2,2
2,5
2,8
3,2
3,5
4
4,5
5
5,6
1,0–7,5
2
2,2
2,5
2,8
3,2
3,5
4
4,5
5
5,6
6,3
7,1
8
0,7–5,4
2,8
3,2
3,5
4
4,5
5
5,6
6,3
7,1
8
9
10
11
0,6–3,8
4
4,5
5
5,6
6,3
7,1
8
9
10
11
13
14
16
0,6–2,7
5,6
6,3
7,1
8
9
10
11
13
14
16
18
20
22
0,6–1,9
8
9
10
11
13
14
16
18
20
22
25
29
32
0,6–1,4
11
13
14
16
18
20
22
25
29
32
0,6–0,9
16
18
20
22
25
29
32
0,6–0,7
V programové automatice je nejmenší použitelná clona (nejnižší clonové číslo) limitována
v závislosti na citlivosti (ekvivalent ISO) níže uvedeným způsobem:
Nejmenší hodnota clony v závislosti na citlivosti ISO:
100
125
160
200
250
320
400
500
640
800
1000
1250
1600
2,8
3
3,2
3,3
3,5
3,8
4
4,2
4,5
4,8
5
5,3
5,6
Pro každý nárůst citlivosti o jeden stupeň (např. z ISO 200 na ISO 400) se nejmenší clona
(nejnižší clonové číslo) o půl clony zvýší. Je-li světelnost objektivu nižší než minimální
uváděné hodnoty, je nejnižší použitelnou hodnotou clony světelnost objektivu.
Sample
This manual is suitable for devices