Nikon D200 user manual download (Page 21 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 221
11
Úvod—První kroky
Baterie EN-EL3e umožňuje výměnu informací s kompatibilními zařízeními pro zprostředkování
šestistupňové indikace stavu na kontrolním panelu a procentuální indikace kapacity v položce
Battery Info
display (
123) v menu SET UP, společně s indikací životnosti baterie a indikací počtu
snímků, zhotovených s baterií od jejího posledního nabití.
Dobíjecí lithium-iontové baterie EN-EL3e
2
Vložení baterie
2.1
Po kontrole vypnutí fotoaparátu otevřete krytku
prostoru pro baterii.
2.2
Způsobem vyobrazeným na obrázku vpravo
vložte do přístroje plně nabitou baterii. Zavřete
krytku prostoru pro baterii.
Používejte výhradně elektronické příslušenství Nikon
Fotoaparáty Nikon jsou konstruovány podle nejvyšších standardů a obsahují složité elektronické obvody.
Pouze značkové elektronické příslušenství Nikon (objektivy, blesky, nabíječky, baterie a síťové zdroje),
certifikované společností Nikon pro použití s vaším digitálním fotoaparátem Nikon, je zkonstruováno a
schopno pracovat za současného dodržení provozních a bezpečnostních požadavků, kladených těmito
elektronickými obvody.
P
OUŽITÍ
ELEKTRONICKÉHO
PŘÍSLUŠENSTVÍ
JINÉHO
VÝROBCE
MŮŽE
ZPŮSOBIT
POŠKOZENÍ
FOTOAPARÁTU
A
VÉST
K
NÁSLEDNÉMU
ZÁNIKU
ZÁRUKY
N
IKON
. Použití dobíjecích
lithium-iontových baterií třetích výrobců, které nejsou opatřeny
hologramem společnosti Nikon (viz vpravo), může zamezit normální
činnosti fotoaparátu resp. vést k přehřátí, vznícení, roztržení nebo
vytečení baterie.
Pro získání podrobnějších informací o příslušenství Nikon kontaktujte autorizovaného prodejce výrobků
Nikon.
Vyjmutí baterie
Dříve než vyjmete baterii, vypněte fotoaparát. Nepoužíváte-li baterii, opatřete ji ochrannou krytkou
kontaktů.
Sample
This manual is suitable for devices