Nikon D200 user manual download (Page 209 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 209 of 221
199
Technické informace—Dodatek
Uživatelská funkce EV Step nastavena na 1/2 Step
Indikace na kontrolním panelu
Počet
snímků
Rozptyl
expozice
Pořadí snímků bracketingu
3
+/
+0,5, 0, +1,0
3
+1
1,0, 0, 2,0
3
–/
–0,5, –1,0, 0
3
–1
–1,0, –2,0, 0
2
+/
0, +0,5
2
+1
0, +1
2
–/
0, –0,5
2
–1
0, –1
3
±/
0, –0,5, +0,5
3
±1
0, –1, +1
5
±/
0, –1,0, –0,5, +0,5, +1,0
5
±1
0, –2,0, –1, +1, +2,0
7
±/
0, –1,5, –1,0, –0,5, +0,5, +1,0, +1,5
7
±1
0, –3,0, –2,0, –1,0, +1,0, +2,0, +3,0
9
±/
0, –2,0, –1,5, –1,0, –0,5, +0,5, +1,0, +1,5, +2,0
9
±1
0, –4,0, –3,0, –2,0, –1,0, +1,0, +2,0, +3,0, +4,0
Uživatelská funkce EV Step nastavena na 1 Step
Indikace na kontrolním panelu
Počet
snímků
Rozptyl
expozice
Pořadí snímků bracketingu
3
+1
1,0, 0, 2,0
3
–1
–1,0, –2,0, 0
2
+1
0, +1
2
–1
0, –1
3
±1
0, –1, +1
5
±1
0, –2,0, –1, +1, +2,0
7
±1
0, –3,0, –2,0, –1,0, +1,0, +2,0, +3,0
9
±1
0, –4,0, –3,0, –2,0, –1,0, +1,0, +2,0, +3,0, +4,0
Sample
This manual is suitable for devices