Nikon D200 user manual download (Page 208 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 208 of 221
198
Technické informace—Dodatek
Tyto programy bracketingu jsou k dispozici při použití volby
AE & Flash
,
AE Only
nebo
Flash Only
v uživatelské funkci e5 (
Auto BKT Set
), v závislosti na nastavení uživatelské
funkce b3 (
EV Step
).
Uživatelská funkce EV Step nastavena na 1/3 Step
Indikace na kontrolním panelu
Počet
snímků
Rozptyl
expozice
Pořadí snímků bracketingu
3
+
/
+0,3, 0, +0,7
3
+
/
+0,7, 0, +1,3
3
+1
1,0, 0, 2,0
3
–
/
–0,3, –0,7, 0
3
–
/
–0,7, –1,3, 0
3
–1
–1,0, –2,0, 0
2
+
/
0, +0,3
2
+
/
0, +0,7
2
+1
0, +1
2
–
/
0, –0,3
2
–
/
0, –0,7
2
–1
0, –1
3
±
/
0, –0,3, +0,3
3
±
/
0, –0,7, +0,7
3
±1
0, –1, +1
5
±
/
0, –0,7, –0,3, +0,3, +0,7
5
±
/
0, –1,3, –0,7, +0,7, +1,3
5
±1
0, –2,0, –1, +1, +2,0
7
±
/
0, –1,0, –0,7, –0,3, +0,3, +0,7, +1,0
7
±
/
0, –2,0, –1,3, –0,7, +0,7, +1,3, +2,0
7
±1
0, –3,0, –2,0, –1,0, +1,0, +2,0, +3,0
9
±
/
0, –1,3, –1,0, –0,7, –0,3, +0,3, +0,7, +1,0, +1,3
9
±
/
0, –2,7, –2,0, –1,3, –0,7, +0,7, +1,3, +2,0, +2,7
9
±1
0, –4,0, –3,0, –2,0, –1,0, +1,0, +2,0, +3,0, +4,0
Sample
This manual is suitable for devices