Nikon D200 user manual download (Page 206 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 206 of 221
196
Technické informace—Dodatek
Kapacita paměťové karty versus kvalita a velikost obrazu
Následující tabulka ukazuje přibližný počet snímků, které je možno uložit na kartu 1 GB
SanDisk SDCFX (Extreme III) s uvedením různých nastavení kvality snímků a velikosti.
Kvalita obrazu
Velikost obrazu
Velikost souboru
(MB)
1
Počet snímků
1
Kapacita
vyrovnávací
paměti
1, 2
NEF+JPEG Fine
3, 4, 5
L
6
20,7
44
19
M
6
18,6
49
19
S
6
17,1
55
19
NEF+JPEG Normal
3, 4, 5
L
6
18,3
50
19
M
6
17,2
54
19
S
6
16,5
57
19
NEF+JPEG Basic
3, 4, 5
L
6
17,1
55
19
M
6
16,5
57
19
S
6
16,2
58
19
NEF (RAW)
15,8
60
22
JPEG Fine
5, 7
L
4,8
167
37
M
2,7
294
56
S
1,2
650
74
JPEG Normal
5, 7
L
2,4
332
54
M
1,4
578
74
S
0,63
1200
76
JPEG Basic
5, 7
L
1,2
650
57
M
0,7
1100
75
S
0,33
2200
76
1 Všechny údaje jsou pouze přibližné. Velikost souboru se mění v závislosti na zaznamenávané scéně a
typu paměťové karty.
2 Maximální počet snímků, které lze uložit do vyrovnávací paměti při nastavení citlivosti ISO 100.
Kapacita vyrovnávací paměti se sníží při aktivaci redukce šumu.
3 Celkový počet pro snímky NEF a JPEG.
4 Udávané hodnoty předpokládají nastavení položky
RAW Compression
na
NEF (RAW)
. Použití volby
Comp. NEF (RAW)
zmenší velikost souborů u snímků NEF (RAW) o cca čtyřicet až padesát procent; i
když se indikace na fotoaparátu nezmění, počet zaznamenatelných snímků se zvýší.
5 Udávané hodnoty předpokládají nastavení položky
JPEG Compression
na
Size Priority
. Použitím
volby
Optimal quality
se zvětší velikost snímků ve formátu JPEG až o osmdesát procent; počet
snímků a kapacita vyrovnávací paměti se úměrně sníží.
6 Platí pouze pro snímky JPEG. Velikost snímků ve formátu NEF (RAW) nelze měnit.
7 Bez ohledu na zvolenou hodnotu
JPEG Compression
fotoaparát nikdy nezobrazuje více než 25
snímků zbývajících ve vyrovnávací paměti, i když je možné uložit více snímků.
Sample
This manual is suitable for devices