Nikon D200 user manual download (Page 204 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 204 of 221
194
Technické informace—Řešení možných problémů
Indikace
Problém
Řešení
Monitor
Kontrolní
panel
Hledáček
NO CARD
PRESENT
(bliká)
Fotoaparát nemůže
detekovat paměťovou
kartu.
Vypněte fotoaparát a
zkontrolujte, jestli je správně
vložena paměťová karta.
14
THIS CARD CAN
NOT BE USED
(bliká)
• Chyba přístupu na
paměťovou kartu.
• Nelze vytvořit nový
adresář.
• Používejte paměťové karty
schválené společností Nikon.
• Zkontrolujte čistotu kontaktů.
Je-li karta poškozena,
kontaktujte dodavatele resp.
zastoupení společnosti Nikon.
• Vymažte soubory nebo vložte
novou paměťovou kartu.
183
viii
14,
105,
133
CARD IS NOT
FORMATTED
(zobrazí se
při stisku
tlačítka
)
(bliká)
Paměťová karta není
naformátována pro použití
ve fotoaparátu D200.
Naformátujte kartu.
14,
116
FOLDER
CONTAINS NO
IMAGES
• Paměťová karta
neobsahuje žádné snímky.
• Aktuální adresář je
prázdný.
• Vložte jinou paměťovou kartu.
• Nastavte položku
Playback
Folder
na
All
.
14
135
ALL IMAGES
HIDDEN
Všechny snímky v
aktuálním adresáři jsou
skryté.
Nastavte položku
Playback
Folder
na
All
, nebo odkryjte
snímky pomocí funkce
Hide
Image
.
135,
137
FILE DOES NOT
CONTAIN
IMAGE DATA
Soubor byl vytvořen resp.
modifikován počítačem
nebo jiným fotoaparátem.
Vymažte soubor resp.
přeformátujte paměťovou
kartu.
14,
105,
116,
133
Sample
This manual is suitable for devices