Nikon D200 user manual download (Page 203 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 203 of 221
193
Technické informace—Řešení možných problémů
Indikace
Problém
Řešení
Kontrolní
panel
Hledáček
(bliká)
(bliká)
Nedostatek paměti pro záznam
dalšího snímku při aktuálním
nastavení; event. překročení
číslování souborů resp. adresářů.
• Snižte
kvalitu
nebo
velikost
obrazu.
• Vymažte snímky.
• Vložte novou paměťovou kartu.
28
105,
133
14
(bliká)
Ve
fotoaparátu
není
paměťová
karta.
Vložte paměťovou kartu.
14
(bliká)
Porucha fotoaparátu.
Stiskněte spoušť. Pokud závada
přetrvává nebo se často opakuje,
kontaktujte autorizovaný servis
Nikon.
viii
Sample
This manual is suitable for devices