Nikon D200 user manual download (Page 202 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 202 of 221
192
Technické informace—Řešení možných problémů
Chybová hlášení a indikace přístroje
Tato kapitola poskytuje výčet všech chybových hlášení a indikací, zobrazovaných v případě
problémů v hledáčku, na kontrolním panelu a na monitoru fotoaparátu.
Indikace
Problém
Řešení
Kontrolní
panel
Hledáček
(bliká)
Clonový kroužek objektivu není
nastaven na největší clonové číslo.
Nastavte a zaaretujte clonový
kroužek na hodnotě největšího
clonového čísla.
8
Nízká kapacita baterie.
Připravte si plně nabitou baterii.
10
(bliká)
(bliká)
• Baterie je vybitá.
• Nejsou dostupné informace o
baterii.
• Nabijte baterii resp. vložte plně
nabitou baterii.
• Baterii nelze použít ve
fotoaparátu.
10
11
(bliká)
Nejsou nastavené hodiny
fotoaparátu.
Nastavte hodiny fotoaparátu.
12
Není nasazený objektiv, resp. je
nasazený objektiv bez CPU, aniž
je provedena specifikace jeho
světelnosti. Hodnoty clony se
zobrazují ve stupních EV od plné
světelnosti.
Hodnoty clony se zobrazí po
specifikaci světelnosti objektivu.
67,
69
(bliká)
Fotoaparát není schopen zaostřit
pomocí autofokusu.
Zaostřete manuálně.
60
Objekt je příliš jasný, snímek bude
přeexponovaný.
• Snižte hodnotu citlivosti.
• Použijte volitelný neutrální šedý
filtr (ND).
• V expozičním režimu:
S
Zkraťte čas závěrky
A
Použijte větší zaclonění (vyšší
clonové číslo).
33
181
64
66
Objekt je příliš tmavý, snímek bude
podexponovaný.
• Zvyšte
hodnotu
citlivosti
(ekvivalent ISO)
• Použijte volitelný externí blesk
• V expozičním režimu:
S
Prodlužte čas závěrky
A
Použijte menší zaclonění (nižší
clonové číslo).
33
177
64
66
(bliká)
V režimu
M
byl nastaven čas
a poté byl aktivován režim
S
.
Změňte
nastavení
času
závěrky
nebo použijte expoziční režim
M
.
64,
68
(bliká)
(bliká)
Blesk, který nepodporuje
zábleskový režim i-TTL, je nasazen
na fotoaparátu a nastaven do
režimu TTL.
Změňte
nastavení
zábleskového
režimu na volitelném blesku.
178
Sample
This manual is suitable for devices