Nikon D200 user manual download (Page 201 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 201 of 221
191
Technické informace—Řešení možných problémů
Problém
Řešení
Výsledky optimalizace snímků se liší
snímek od snímku.
Vyberte volbu
Custom
a použijte jiné volby než
„Auto“ pro položky
Image Sharpening
,
Tone
Compensation
, a
Saturation
.
45
Nelze změnit metodu měření expozice.
Je aktivní expoziční paměť.
70
Nelze použít korekci expozice.
Nastavte expoziční režim
P
,
S
, nebo
A
.
62
Snímky zhotovené „na výšku“ se zobrazují
„na šířku“.
• V položce
Rotate Tall
vyberte volbu
On
.
• Snímek byl zhotoven při použití volby
Off
v
položce
Auto Image Rotation
.
• Orientace fotoaparátu se změnila během expozice
série snímků.
• Fotoaparát byl při expozici snímku namířen
směrem nahoru nebo dolů.
142
119
27
119
Snímek nelze vymazat.
Snímek je chráněný před vymazáním: zrušte
ochranu snímku.
104
Některé snímky se při přehrávání
nezobrazují.
V položce
Playback Folder
vyberte volbu
All
. Po
expozici dalšího snímku se nastavení automaticky
změní na
Current
.
135
Zobrazuje se zpráva informující o
nedostupnosti snímků pro přehrávání.
V položce
Playback Folder
vyberte volbu
All
.
135
Nelze změnit tiskovou objednávku.
Paměťová karta je plná: vymažte snímky.
105,
133
Nelze tisknout snímky pomocí přímého
USB propojení.
Nastavte položku
USB
na
PTP
.
121
Snímek nelze vybrat pro tisk.
Snímek je ve formátu RAW (NEF). Chcete-li snímek
vytisknout, přeneste jej do počítače a použijte
pro tisk dodávaný software nebo software Nikon
Capture 4 verze 4.4 a novější (volitelné příslušenství).
107,
182
Snímek se nezobrazí na televizoru.
Zkontrolujte správnost nastavení TV normy.
117
Nelze kopírovat snímky do počítače.
Nastavte správně položku USB.
121
Nelze použít program Camera Control.
Nastavte položku
USB
na
PTP
.
121
Datum záznamu snímku není správné.
Nastavte hodiny fotoaparátu.
12
Sample
This manual is suitable for devices