Nikon D200 user manual download (Page 200 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 200 of 221
190
Technické informace—Řešení možných problémů
Problém
Řešení
Pomocný AF reflektor nepracuje
• Je nastaven zaostřovací režim
C
.
• Není nastaveno centrální zaostřovací pole resp.
centrální skupina zaostřovacích polí, resp. je aktivní
režim Group dynamic-area AF with closest subject
priority.
• V uživatelské funkci a9 (
AF Assist
) je použita volba
Off
.
• Pomocný AF reflektor se automaticky
vypnul.
Mohlo dojít k zahřátí reflektoru vlivem
dlouhodobějšího používání; vyčkejte ochlazení
žárovky reflektoru.
51
53,
54,
149
152
58
Není k dispozici plný rozsah časů závěrky.
Fotoaparát pracuje s bleskem. Synchronizační čas
pro blesk lze nastavovat pomocí uživatelské funkce
e1 (
Flash Sync Speed
); při použití volitelných blesků
SB-800, SB-600, resp. SB-R200 vyberte volbu
1/250 s
(Auto FP)
pro získání plného rozsahu časů závěrky.
160
Při namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny nepracuje blokace zaostření.
Je nastaven zaostřovací režim
C
: pro zablokování
zaostřené vzdálenosti použijte tlačítko
AE-L
/
AF-L
.
56
Obraz v hledáčku je menší než aktuální
plocha snímku.
Hledáček má vertikální a horizontální rozměr cca
95% formátu obrazu.
Snímky jsou neostré.
• Nastavte volič zaostřovacích režimů do polohy
S
nebo
C
.
• Fotoaparát není schopen zaostřit pomocí
autofokusu: použijte manuální zaostřování nebo
blokaci zaostření.
51
56,
60
Doba záznamu snímků se prodloužila.
Vypněte redukci šumu.
131
Na snímcích se vyskytují náhodně
rozmístěné, jasně zbarvené pixely „šum“.
• Nastavte nižší citlivost ISO nebo zapněte redukci
šumu pro vysoké citlivosti ISO.
Snímky jsou zhotovené časem závěrky 8 s resp. delším:
použijte redukci šumu pro dlouhé časy závěrky.
33,
131
131
Na snímcích se vyskytují skvrny.
• Vyčistěte objektiv.
• Vyčistěte nízkoprůchodový filtr.
184
185
Barvy nejsou přirozené.
• Upravte vyvážení bílé barvy podle světelného zdroje.
• Upravte nastavení pro optimalizaci snímků.
35
45
Není k dispozici sériové snímání.
Sklopte blesk do transportní polohy
78
Snímek RAW nelze přehrát.
Snímek byl zhotoven při nastavení kvality obrazu
NEF+JPEG.
28
Nelze změřit hodnotu bílé barvy.
Objekt je příliš tmavý nebo příliš světlý.
41
Snímek nelze vybrat jako zdroj pro
uživatelské vyvážení bílé barvy.
Snímek nebyl vytvořen fotoaparátem D200.
42
Není dostupný bracketing vyvážení bílé
barvy.
• Je aktivní nastavení kvality obrazu NEF (RAW) nebo
NEF+JPEG.
• Vyvážení bílé barvy je nastaveno na
(
Choose
Color Temp.
) nebo
(
White Balance Preset
).
• Probíhá vícenásobná expozice.
43
38,
40
86
Sample
This manual is suitable for devices