Nikon D200 user manual download (Page 2 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 221
Orientace v návodu
Jednotlivá témata návodu k obsluze jsou řazena od jednoduchých k pokročilým.
Tyto kapitoly vám poskytnou všechny potřebné
informace pro snadné fotografování metodou
„zaměř a stiskni”
Úvod (str. 1)
Seznámení s jednotlivými částmi přístroje a příprava fotoaparátu k použití.
Příručka pro práci s fotoaparátem: Základní fotografování a přehrávání snímků (str. 17)
Popis základních operací potřebných pro záznam a přehrávání snímků.
Nastavení fotoaparátu: Základní nastavení fotoaparátu (str. 115)
Základní nastavení fotoaparátu včetně naformátování paměťové karty a nastavení vestavěných
hodin přístroje.
Technické informace (str.
173)
Tuto kapitolu si přečtěte pro získání informací o specifikacích fotoaparátu, volitelném příslušenství
a řešení možných problémů.
Tyto kapitoly vám poskytnou kompletní popis všech
možností přístroje
Referenční informace: Fotografování detailně (str.
26)
Tvůrčí práce s expozicí a poznávání kreativních možností pokročilých
nastavení fotoaparátu.
Referenční informace: Přehrávání snímků detailně (str.
98)
Získání podrobných informací o přehrávání snímků, přenosu snímků
do počítače a tisku snímků.
Nastavení fotoaparátu: Snímací režim, přehrávací režim a uživatelské funkce
(str.
124)
Tato kapitola obsahuje informace o uživatelských funkcích a
volitelných nastaveních ve snímacím a přehrávacím režimu.
Informace o obchodních značkách
Macintosh, Mac OS a QuickTime jsou registrované obchodní značky společnosti Apple Computer, Inc. Microsoft a Windows jsou
registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation. CompactFlash je obchodní značka společnosti SanDisk Corporation.
Lexar Media je obchodní značka společnosti Lexar Media Corporation. Microdrive je obchodní značka společnosti Hitachi Global Storage
Technologies, registrovaná v USA a dalších zemích. Adobe a Acrobat jsou registrované obchodní značky společnosti Adobe Systems Inc.
PictBridge je obchodní značka. Veškeré další obchodní značky uvedené v tomto návodu a v ostatní dokumentaci dodané s výrobkem
společnosti Nikon, jsou obchodními značkami resp. registrovanými obchodními značkami příslušných společností.
Sample
This manual is suitable for devices