Nikon D200 user manual download (Page 195 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 195 of 221
185
Technické informace—Péče o fotoaparát
Použijte spolehlivý zdroj energie
Lamely závěrky fotoaparátu jsou jemné a snadno se poškodí. Dojde-li k výpadku zdroje energie při
sklopení zrcadla do horní polohy, závěrka se automaticky zavře. Abyste zamezili poškození lamel závěrky,
věnujte pozornost následujícím pokynům:
Pro dlouhodobější kontrolu nebo čištění nízkoprůchodového filtru použijte plně nabitou baterii nebo
volitelný síťový zdroj EH-6 (volitelné příslušenství).
• Během sklopení zrcadla do horní polohy nevypínejte fotoaparát ani nevyjímejte resp. neodpojujte
zdroj energie.
• Dojde-li k vybití baterie při sklopení zrcadla do horní polohy, spustí se zvuková signalizace
(pípání) a pomocný AF reflektor začne blikat jako varování před automatickým zavřením závěrky a
sklopením zrcadla do spodní polohy po uplynutí cca dvou minut. Ihned ukončete kontrolu a čištění
nízkoprůchodového filtru.
Nízkoprůchodový filtr
Obrazový
snímač,
který
slouží
jako
obrazový
prvek
fotoaparátu,
je
vybaven
nízkoprůchodovým filtrem zabraňujícím vzniku moiré. Ačkoli tento filtr zabraňuje přímému
působení nečistot na obrazový snímač, mohou se v některých případech nečistoty nebo
prach na filtru projevit na zhotovených snímcích. Pokud předpokládáte, že prach nebo
nečistoty uvnitř fotoaparátu ovlivňují vaše snímky, můžete níže popsaným způsobem
filtr vyčistit. Pozor však, nízkoprůchodový filtr je extrémně citlivý a snadno se poškodí.
Společnost Nikon doporučuje nechat si filtr vyčistit v autorizovaném servisu.
1
Sejměte objektiv a zapněte fotoaparát.
2
Zobrazte
menu
Mirror
Lock-up
a
stiskněte
multifunkční volič směrem doprava (
117; tato
položka není k dispozici při kapacitě baterie
resp. nižší, během vícenásobné expozice, a při použití
Battery Packu MB-D200 s bateriemi AA). Zobrazí se
zpráva na obrázku vpravo, a na kontrolním panelu a
v hledáčku fotoaparátu se zobrazí řada pomlček. Pro
návrat do normálního režimu bez sklopení zrcadla
vypněte fotoaparát.
3
Stiskněte tlačítko spouště až na doraz. Zrcadlo se
sklopí do horní polohy, závěrka se otevře a odkryje
nízkoprůchodový filtr; na kontrolním panelu začne
blikat řada pomlček. Indikace v hledáčku se vypne.
Sample
This manual is suitable for devices