Nikon D200 user manual download (Page 193 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 193 of 221
183
Technické informace—Volitelné příslušenství
Schválené typy paměťových karet
Následující typy paměťových karet byly testovány a schváleny pro použití ve fotoaparátu
D200:
SanDisk
SDCFB
128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB
SDCFB (Type II)
300 MB
SDCF2B (Type II)
256 MB
SDCFH (Ultra II)
256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB
SDCFX (Extreme III)
1 GB, 2 GB, 4 GB
Lexar
Media
Entry-level CompactFlash cards
128 MB, 256 MB, 512 MB
High speed 40× with Write Acceleration (WA)
256 MB, 512 MB, 1 GB
Professional 40× with WA
8 GB
Professional 80× with WA
512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB
Professional 80× with WA and LockTight technology
512 MB, 2 GB
Microdrive
1 GB, 2 GB, 4 GB, 6 GB
Při použití paměťových karet jiných výrobců není zaručena správná funkce. Podrobnosti o
výše uvedených paměťových kartách získáte od jejich výrobce.
Paměťové karty
• Před prvním použitím paměťové karty naformátujte ve fotoaparátu.
• Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty vypněte fotoaparát. Během formátování, záznamu,
mazání či kopírování dat do počítače nevyjímejte paměťovou kartu, nevypínejte fotoaparát a
nevyjímejte ani neodpojujte zdroj energie. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, riskujete ztrátu dat
nebo poškození fotoaparátu resp. karty.
• Nedotýkejte se kontaktů karty prsty ani kovovými předměty.
Nevyvíjejte nadměrnou sílu na kryt karty. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození
karty.
• Karty neohýbejte, chraňte před pády a jinými silnými rázy.
• Karty nevystavujte působení vody, vysokých teplot, přímého slunečního záření a vysoké hladiny
vlhkosti.
Sample
This manual is suitable for devices