Nikon D200 user manual download (Page 190 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 190 of 221
180
Technické informace—Volitelné příslušenství
Fotoaparát D200 je vybaven sáňkami pro upevnění příslušenství,
umožňujícími přímou montáž blesků Speedlight SB-800, 600,
80DX, 50DX, 28DX, 28, 27, 23, 22S, a 29S na fotoaparát bez použití
synchronizačního kabelu. Sáňky pro upevnění příslušenství jsou
vybaveny bezpečnostním systémem Safety Lock pro blesky
vybavené pojistným kolíčkem – např. SB-800 a SB-600.
Sáňky pro upevnění příslušenství
Citlivost ISO (blesky SB-800/SB-600)
Při použití volitelných blesků SB-800 a SB-600 lze využívat i-TTL řízení zábleskové expozice v rozmezí
citlivostí ISO 100 a 1600. Při použití citlivostí nad ISO 1600 nemusí být dosaženo očekávaných výsledků.
Je-li v uživatelské funkci b1 (
ISO Auto
;
152) vybrána volba
On
, upravuje se automaticky nastavení
citlivosti ISO pro dosažení optimální expozice zábleskem. Výsledkem může být podexpozice objektů v
popředí, zhotovených s bleskem při použití dlouhých časů závěrky, na denním světle, resp. proti jasnému
pozadí. V takovýchto případech zvolte jiný režim synchronizace blesku, než synchronizaci s dlouhými
časy závěrky, nebo použijte expoziční režim
A
resp.
M
a zvolte menší zaclonění (nižší clonové číslo).
V případě potřeby je možné připojit blesk k fotoaparátu pomocí
synchronizačního kabelu. Pracujete-li s bleskem SB-800, 600, 80DX,
28DX, 28, 50DX, 27, 23, 22s nebo 29s v sáňkách na fotoaparátu v
režimu synchronizace na druhou lamelu závěrky, nepřipojujte k
fotoaparátu další blesk pomocí synchronizačního kabelu.
Synchronizační konektor pro blesk
Sample
This manual is suitable for devices