Nikon D200 user manual download (Page 19 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 221
9
Úvod—První kroky
Nasazení řemínku fotoaparátu
Řemínek fotoaparátu upevněte níže vyobrazeným způsobem.
Pro sejmutí krytky pevně uchopte fotoaparát a opatrně zatáhněte
za spodní část krytky směrem od těla fotoaparátu (viz obrázek
vpravo).
Krytka monitoru
S fotoaparátem je dodávána čirá plastová krytka (krytka LCD
monitoru BM-6), sloužící k ochraně monitoru před znečištěním a
poškozením při skladování a transportu fotoaparátu.
Pro nasazení
krytky vložte dva výstupky na horní části krytky do odpovídajících
žlábků nad monitorem fotoaparátu (
°
), a poté přitiskněte spodní
část krytky k tělu fotoaparátu, až zaklapne do aretované polohy
(
±
).
Sample
This manual is suitable for devices