Nikon D200 user manual download (Page 189 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 189 of 221
179
Technické informace—Volitelné příslušenství
Informace k volitelným bleskům
Podrobné instrukce pro práci s bleskem naleznete v návodu k obsluze blesku. Pokud blesk podporuje
systém kreativního osvětlení (CLS), hledejte informace v kapitole o digitálních fotoaparátech
kompatibilních se systémem CLS. Fotoaparát D200 není obsažen v kategorii „Digitální jednooké
zrcadlovky“ návodů k obsluze blesků SB-80DX, SB-28DX a SB-50DX.
Nepracuje-li automatická vysoce rychlá FP synchronizace, jsou externí blesky synchronizovány s časem
závěrky / s a delšími.
i-TTL řízení zábleskové expozice lze použít v rozmezí citlivostí ISO 100 až 1600. Při použití citlivosti nad ISO
1600 nemusí být v některých vzdálenostech a při některých nastaveních clony dosaženo očekávaných
výsledků. Pokud bliká po dobu tří sekund po expozici snímku indikace připravenosti k záblesku, znamená
to, že při expozici snímku byl vyzářen záblesk na plný výkon a hrozí případná podexpozice snímku.
Při nasazení volitelného blesku SB-800 nebo SB-600 pracuje pomocný AF reflektor a reflektor předblesku
proti červeným očím na volitelném blesku. Při použití jiných typů blesků pracuje pomocný AF reflektor
na fotoaparátu (
58–59).
Automatické nastavení vyzařovacího úhlu reflektoru blesku (motorické zoomování) je k dispozici pouze
v kombinaci s blesky SB-800 a SB-600.
V programové automatice je nejnižší použitelná clona (nejnižší clonové číslo) následujícím způsobem
limitována použitou citlivostí ISO:
Nejmenší hodnota clony v závislosti na citlivosti ISO:
100
125
160
200
250
320
400
500
640
800
1000
1250
1600
4
4,2
4,5
4,8
5
5,3
5,6
6
6,3
6,7
7,1
7,6
8
Pro každý přírůstek citlivosti o jednu clonu (např. z ISO 200 na ISO 400), je nastaveno o půl clony vyšší
clonové číslo. Je-li nejnižší clonové číslo (světelnost) objektivu vyšší, než uvedené hodnoty, je nejmenší
použitelná hodnota clony rovna světelnosti objektivu.
Je-li při umístění blesku mimo fotoaparát použit k jeho propojení kabel série SC 17, 28 nebo 29, nemusí
být v režimu i-TTL vyvažovaného doplňkového záblesku možné dosáhnout správné expozice. V takovém
případě doporučujeme aktivovat bodové měření expozice, které spustí standardní i-TTL řízení záblesku.
Zhotovte zkušební snímek a zkontrolujte výsledek na monitoru.
V zábleskovém režimu i-TTL používejte výhradně rozptylku resp. difúzní nástavec, dodávaný s bleskem.
Nepoužívejte jiné difúzní nástavce, jinak se vystavujete riziku chybné expozice.
Sample
This manual is suitable for devices