Nikon D200 user manual download (Page 188 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 188 of 221
178
Technické informace—Volitelné příslušenství
V kombinaci s blesky SB-800, SB-600, a SB-R200 jsou k dispozici následující funkce:
Blesk
Zábleskový režim/funkce
SB-800
SB-600
Pokrokové bezdrátové osvětlení
SB-800
SB-600
1
SB-R200
2
i-TTL
3
4
4
AA
Auto aperture
5
6
A
Automatický zábleskový režim
6
7
GN
Manuální zábleskový režim s prioritou
vzdálenosti
M
Manuální zábleskový režim
RPT
Stroboskopický záblesk
9
5,
REAR
Synchronizace na druhou lamelu závěrky
Předblesk proti červeným očím
Přenos hodnoty barevné teploty záblesku do těla
fotoaparátu
Automatická vysoce rychlá FP synchronizace
8
9
9
9
Blokace zábleskové expozice FV lock
Velkoplošný pomocný AF reflektor
10
5
5
Automatické motorické zoomování
ISO Auto (uživatelská funkce b1)
1 Pouze jako dálkově ovládaný blesk.
2 Nelze upevnit do sáněk na fotoaparátu. Lze použít jako
dálkově ovládaný blesk v případě použití fotoaparátu v režimu
Commander mode (
163) resp. v případě upevnění blesku
SB-800 na fotoaparát a ovládání blesku SB-R200 pomocí
bezdrátové řídící jednotky SU-800.
3
Při použití objektivu bez CPU v kombinaci s i-TTL vyvažovaným
doplňkovým zábleskem pro digitální jednooké zrcadlovky se
dosáhne vyšší přesnosti specifikováním dat objektivu pomocí
položky
Non-CPU Lens Data
.
4 Při použití bodového měření (resp. aktivaci na blesku) pracuje
standardní i-TTL záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky.
5 Není k dispozici u objektivů bez CPU, pokud nebyla jejich data
specifikována v položce
Non-CPU Lens Data
.
6 K nastavení zábleskového režimu použijte ovládací prvky na
blesku.
7 K dispozici pouze v případě specifikování dat objektivu bez
CPU pomocí položky
Non-CPU Lens Data
.
8 V uživatelské funkci e1 (
Flash sync speed
;
160) vyberte
volbu
1/250 s (Auto FP)
.
Nepracuje v kombinaci s vestavěným
bleskem.
9 K dispozici pouze při použití blesku SB-800 v režimu MASTER
resp. použití volitelné bezdrátové řídící jednotky SU-800.
10
K dispozici pouze pro AF objektivy s CPU.
Následující typy blesků lze použít v automatickém (A) a manuálních zábleskových režimech.
Při nastavení těchto blesků do režimu TTL dojde k zablokování závěrky fotoaparátu a nelze
zhotovit žádné snímky.
Blesk
Zábleskový režim
SB-80DX, SB-28DX,
SB-28, SB-26,
SB-25, SB-24
SB-50DX, SB-23,
SB-29
2
, SB-21B
2
,
SB-29S
2
SB-30, SB-27
1
, SB-
22S, SB-22, SB-20,
SB-16B, SB-15
A
Automatický zábleskový režim
M
Manuální zábleskový režim
Stroboskopický záblesk
REAR
Synchronizace na druhou lamelu závěrky
1 Při nasazení blesku SB-27 na fotoaparát D200 se blesk automaticky nastaví do režimu TTL a dojde k zablokování závěrky. Nastavte na
blesku SB-27 zábleskový režim A (automatický zábleskový režim řízený externím čidlem).
2 Autofokus je k dispozici pouze při použití objektivů AF-Micro Nikkor (60 mm, 105 mm a 200 mm).
Sample
This manual is suitable for devices