Nikon D200 user manual download (Page 187 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 187 of 221
177
Technické informace—Volitelné příslušenství
Volitelné blesky
Při práci s kompatibilním externím bleskem jako jsou modely SB-800, SB-600 a dálkově
ovládaný SB-R200 (volitelné příslušenství) podporuje fotoaparát D200 plnou škálu režimů
dostupných v systému kreativního osvětlení Nikon (CLS), včetně i-TTL řízení záblesku (
76),
blokace zábleskové expozice FV Lock (
81) a automatické vysoce rychlé FP synchronizace
(
160). Podpora systému pokrokového bezdrátového osvětlení umožňuje použít
vestavěný blesk fotoaparátu v režimu Commander mode k dálkovému ovládání blesků
SB-800, SB-600 a SB-R200. Podrobnosti viz návod k obsluze blesku. Pozor, vestavěný blesk
nepracuje při připojení volitelného externího blesku.
Blesky SB-800 a SB-600
Tyto vysoce výkonné blesky mají směrné číslo 38 resp. 30 (m, nastavení reflektoru blesku
35 mm, ISO 100, 20 °C). Hlavu blesku lze vyklopit o 90° směrem vzhůru a horizontálně natočit
o 180° doleva resp. 90° doprava pro osvětlení nepřímým zábleskem a makrofotografii.
Hlavu blesku SB-800 lze navíc sklopit o 7° směrem dolů. Automatické motorické zoomování
(24–105 mm resp. 24–85 mm) zajišťuje optimální nastavení vyzařovacího úhlu v souladu s
ohniskovou vzdáleností objektivu. Vestavěnou širokoúhlou rozptylku lze použít pro práci
s objektivy od ohniskové vzdálenosti 14 mm (blesk SB-800 podporuje rovněž objektivy
s ohniskovou vzdáleností 17 mm). Ovládací prvky blesků jsou osvětlené pro možnost
pohodlného nastavení i ve tmě.
Bezdrátově ovládaný blesk SB-R200
Tento vysoce výkonný blesk s bezdrátovým ovládáním má směrné číslo 10 (m, ISO 100,
20 °C). Přestože blesk SB-R200 nelze umístit do sáněk na fotoaparátu, je možné jej odpalovat
pomocí volitelného blesku SB-800, bezdrátové řídící jednotky SU-800 resp. fotoaparátu s
vestavěným bleskem podporujícím pokrokové bezdrátové osvětlení. Při použití fotoaparátu
D200 v režimu Commander mode (
163) slouží blesk SB-R200 jako dálkově ovládaný
blesk.
Lze jej držet v ruce, umístit na stojánek AS-20, nebo upevnit na objektiv pomocí
držáku SX-1 pro dálkové ovládání a makrosnímky s řízením zábleskové expozice systémem
i-TTL.
Používejte výhradně zábleskové příslušenství společnosti Nikon
Používejte výhradně blesky Nikon Speedlight. Záporné napětí resp. napětí nad 250 V přivedené do
sáněk fotoaparátu nejenže zamezí správné činnosti zařízení, ale rovněž poškodí synchronizační obvody
fotoaparátu nebo blesku. Před použitím blesku Nikon Speedlight, který není uveden v této kapitole,
kontaktujte autorizovaný servis společnosti Nikon pro získání podrobnějších informací.
Sample
This manual is suitable for devices