Nikon D200 user manual download (Page 186 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 186 of 221
176
Technické informace—Volitelné příslušenství
Objektivy s CPU lze identifikovat podle přítomnosti kontaktního pole. Objektivy typu G jsou
na tubusu označeny písmenem „G”, objektivy typu D jsou označeny písmenem „D”.
Objektiv s CPU
Objektiv typu G
Objektiv typu D
Objektivy typu G nejsou vybaveny clonovým kroužkem. Na rozdíl od ostatních objektivů
s CPU tedy není nutné při jejich použití aretovat clonový kroužek na hodnotě nejvyššího
clonového čísla.
Obrazový úhel a ohnisková vzdálenost
Příčný obrazový úhel fotoaparátu D200 je menší než u kinofilmového fotoaparátu. Při
přepočtu ohniskové vzdálenosti objektivů pro D200 na kinofilmový formát vynásobte
ohniskovou vzdálenost objektivu číslem 1,5:
Volba
Přibližná ohnisková vzdálenost (mm) pro kinofilm
(modifikovaná podle obrazového úhlu)
Kinofilmový
fotoaparát
17
20
24
28
35
50
60
85
D200
25,5
30
36
42
52,5
75
90
127,5
Kinofilmový
fotoaparát
105
135
180
200
300
400
500
600
D200
157,5
202,5
270
300
450
600
750
900
Velikost plochy exponované kinofilmovým
fotoaparátem je 36 × 24 mm. Velikost
plochy exponované fotoaparátem D200
je 23,6 × 15,8 mm. Výsledkem je, že příčný
obrazový úhel kinofilmového fotoaparátu je
cca 1,5× větší, než u přístroje D200.
Výpočet obrazového úhlu
Velikost obrazu (D200)
Velikost obrazu (kinofilm)
Objektiv
(23,6 mm × 15,8 mm)
Úhlopříčka obrazu
(36 mm × 24 mm)
Obrazový úhel (kinofilm)
Obrazový úhel (D200)
Sample
This manual is suitable for devices