Nikon D200 user manual download (Page 185 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 185 of 221
175
Technické informace—Volitelné příslušenství
specifikována pomocí položky
Non-CPU Lens Data
v menu
snímacího režimu, zobrazuje se na kontrolním panelu a v
hledáčku hodnota clony.
17 Měření expozice probíhá při pracovní cloně. Při použití časové
automatiky je třeba nastavit clonu pomocí clonového kroužku
objektivu ještě před použitím expoziční paměti, a určit
expozici před vysunutím objektivu. V manuálním expozičním
režimu nastavte clonu pomocí clonového kroužku objektivu a
určete expozici před vysunutím objektivu.
18
Při použití objektivů AI 28–85 mm f/3,5–4,5S, AI 35–105 mm
f/3,5–4,5S, AI 35–135 mm f/3,5–4,5S a AF-S 80–200 mm
f/2,8D je nutné provést korekci expozice. Podrobnosti viz
návod k obsluze telekonvertoru.
19 Vyžaduje automatický mezikroužek PK-12 nebo PK-13.
20 Použijte pracovní clonu. V časové automatice zavřete před
změřením expozice a fotografováním clonu na pracovní
hodnotu (pomocí měchového zařízení).
Reprodukční zařízení PF-4 vyžaduje držák fotoaparátu PA-4.
Nekompatibilní příslušenství a objektivy bez CPU
Následující příslušenství a objektivy bez vestavěného CPU NELZE použít v kombinaci s fotoaparátem D200:
• Objektivy bez AI systému
• Objektivy vyžadující zaostřovací jednotku AU-
1 (400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm f/8,
1200 mm f/11)
Rybí oko (6 mm f/5,6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
• 21 mm f/4 (starý typ)
• Mezikroužky K2
• ED 180–600 mm f/8 (sériová čísla 174041–
174180)
• ED 360–1200 mm f/11 (sériová čísla 174031–
174127)
• 200–600 mm f/9,5 (sériová čísla 280001–300490)
• Objektivy pro F3AF (80 mm f/2,8, 200 mm f/3,5,
telekonvertor TC-16)
• PC 28 mm f/4 (sériové číslo 180900 nebo nižší)
• PC 35 mm f/2,8 (sériová čísla 851001–906200)
• PC 35 mm f/3,5 (starý typ)
• 1000 mm f/6,3 Reflex (starý typ)
• 1000 mm f/11 Reflex (sériová čísla 142361–
143000)
• 2000 mm f/11 Reflex (sériová čísla 200111–
200310)
Kompatibilní objektivy bez CPU
Jsou-li data objektivu specifikována pomocí položky
Non-CPU Lens Data
v menu snímacího režimu,
lze při práci s objektivy bez CPU využít řadu funkcí, které jsou jinak dostupné pouze u objektivů s CPU.
Nejsou-li data zadána, nelze použít měření expozice Color Matrix, a při aktivaci měření Matrix se přístroj
automaticky přepne na integrální měření se zdůrazněným středem.
Objektivy bez vestavěného CPU lze použít pouze v expozičních režimech A a M, přičemž hodnoty clony
je třeba zadávat pomocí clonového kroužku objektivu. Pokud nebyla specifikována světelnost objektivu
pomocí položky
Non-CPU Lens Data
, fotoaparát v místě zobrazení clony zobrazí počet clonových
hodnot od plné světelnosti; aktuální hodnotu clony je nutné odečíst na clonovém kroužku objektivu.
Při aktivaci expozičních režimů P a S se přístroj automaticky přepne do režimu A. Indikace expozičního
režimu na kontrolním panelu bliká a v hledáčku se zobrazuje symbol
A
.
Sample
This manual is suitable for devices