Nikon D200 user manual download (Page 183 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 183 of 221
173
Technické informace—Volitelné příslušenství
Jednou z výhod digitálních jednookých zrcadlovek je široká škála příslušenství pro maximální
všestrannost digitální fotografie. Nejnovější informace o příslušenství k fotoaparátu D200
naleznete na webových stránkách společnosti Nikon nebo v nejnovějších prospektech k
produktu.
Volitelné příslušenství
Používejte výhradně příslušenství společnosti Nikon
Pouze značkové příslušenství společnosti Nikon, certifikované k použití s tímto digitálním fotoaparátem
Nikon je navrženo a vyrobeno tak, aby plnilo stanovené bezpečnostní a provozní požadavky. P
OUŽÍVÁNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
JINÝCH
VÝROBCŮ
MŮŽE
VÉST
K
POŠKOZENÍ
FOTOAPARÁTU
A
ZÁNIKU
ZÁRUKY
SPOLEČNOSTI
N
IKON
.
Software
Filtry
Externí blesky
Li-ion BATTERY PACK
Příslušenství k hledáčku
Baterie
Síťové zdroje
Příslušenství pro
10-ti kolíkový konektor
dálkového ovládání
Objektivy
Battery
Packy
Technické informace
Sample
This manual is suitable for devices