Nikon D200 user manual download (Page 182 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 182 of 221
172
Uživatelské funkce
Nastavení fotoaparátu
Uživatelská funkce f6:
Setting Method for Buttons and Dials
Tato funkce umožňuje provádět změny nastavení, které se běžně
provádějí stiskem tlačítka
,
,
,
,
ISO
,
QUAL
, resp.
WB
a otáčením příkazového voliče, pouhým otáčením voliče po
uvolnění tlačítka.
Volba
Popis
Default
(Implicitní nastavení)
Změny nastavení se provádějí otáčením příkazového voliče za současného
držení tlačítka ve stisknuté poloze.
Hold
Změny nastavení je možné provádět otáčením příkazového voliče po uvolnění
tlačítka. Pro ukončení režimu nastavování stiskněte tlačítko znovu, namáčkněte
tlačítko spouště do poloviny, nebo (s výjimkou při použití volby
No Limit
v
uživatelské funkci c3 nebo použití síťového zdroje) vyčkejte cca 20 s.
Uživatelská funkce f7:
Disable Shutter If No Memory Card
Pomocí této funkce lze povolit činnost závěrky při nepřítomnosti
paměťové karty. Pamatujte, že v případě ukládání snímků přímo
do počítače pomocí programu Nikon Capture 4 Camera Control
se snímky neukládají na paměťovou kartu fotoaparátu a závěrka
není žádným způsobem blokována bez ohledu na nastavení této
funkce.
Volba
Popis
Release Locked
(Implicitní nastavení)
Není-li ve fotoaparátu paměťová karta, dojde k zablokování závěrky a nelze
provést expozici snímku.
Enable Release
Závěrka pracuje bez ohledu na nepřítomnost paměťové karty. Snímky
zhotovené bez přítomnosti paměťové karty nejsou ukládány, i když se
krátkodobě zobrazují na monitoru.
Sample
This manual is suitable for devices