Nikon D200 user manual download (Page 180 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 180 of 221
170
Uživatelské funkce
Nastavení fotoaparátu
Uživatelská funkce f4:
Assign FUNC. Button
Tato funkce určuje, jaké operace budou prováděny pomocí
tlačítka FUNC.
Volba
Popis
FV Lock
(Implicitní
nastavení)
Při použití vestavěného resp. externího blesku s podporou systému CLS dojde při
stisku tlačítka FUNC. k zablokování zábleskové expozice. Blokace zábleskové expozice
se zruší druhým stiskem tlačítka.
FV Lock/Lens
Data
Stejná funkce jako výše, s tím rozdílem, že při zaklopeném blesku do transportní
polohy resp. nepřítomnosti externího blesku systému CLS lze tlačítko FUNC. použít
v kombinaci s příkazovými voliči ke specifikaci ohniskové vzdálenosti a světelnosti
objektivů bez vestavěného CPU (
93).
1 Step Spd/
Aperture
Je-li tlačítko FUNC. stisknuto během otáčení příkazových voličů, mění se nastavení
času závěrky (expoziční režimy S a M) a clony (expoziční režimy A a M) v krocích po
1 EV.
Same as
AE-L/AF-L
Tlačítko FUNC. pracuje stejně jako tlačítko
AE-L
/
AF-L
.
Flash Off
U snímků zhotovených při stisknutém tlačítku FUNC. nedojde při expozici k odpálení
záblesku.
Bracketing
Burst
Je-li stisknuto tlačítko FUNC., jsou při každém stisku tlačítka spouště zhotoveny
všechny snímky zábleskového nebo expozičního bracketingu. V režimu rychlého a
pomalého sériového snímání opakuje fotoaparát expozici série bracketingu po celou
dobu stisku tlačítka spouště. Je-li aktivován bracketing vyvážení bílé barvy, pracuje
fotoaparát frekvencí až 5 obr./s (režim záznamu jednotlivých snímků a režim rychlého
sériového snímání) resp. frekvencí 1–4 obr./s (režim pomalého sériového snímání) a
provádí bracketing vyvážení bílé barvy u každého zhotoveného snímku.
Matrix
Metering
Stiskem tlačítka FUNC. se aktivuje měření expozice Matrix.
Center-
Weighted
Stiskem tlačítka FUNC. se aktivuje integrální měření expozice se zdůrazněným
středem.
Spot
Metering
Stiskem tlačítka FUNC. se aktivuje bodové měření expozice.
Focus Area
Frame
Stiskem tlačítka FUNC. a otáčením příkazových voličů se přepínají standardní a
velkoplošná zaostřovací pole (
56).
Uživatelská funkce f5:
Customize Command Dials
Tato funkce určuje činnost hlavního a pomocného příkazového
voliče.
Sample
This manual is suitable for devices