Nikon D200 user manual download (Page 18 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 221
8
Úvod—První kroky
První kroky
Nasazení objektivu
Při sejmutém objektivu je třeba chránit tělo fotoaparátu proti vnikání prachu.
Sejmutí objektivu
Před sejmutím/výměnou objektivu
se ujistěte, že je fotoaparát
vypnutý.
Pro sejmutí objektivu stiskněte a držte tlačítko aretace
bajonetu, a současně otočte objektivem ve směru hodinových
ručiček.
Clonový kroužek
Je-li objektiv vybaven clonovým kroužkem, zaaretujte clonový kroužek na hodnotě nejvyššího zaclonění
(nejvyšší clonové číslo). Podrobnosti viz návod k obsluze objektivu.
1
Zkontrolujte, že je fotoaparát vypnutý, a poté sejměte
zadní krytku objektivu a krytku těla fotoaparátu.
2
Montážní značku na objektivu vyrovnejte s montážní
značkou na těle fotoaparátu a zasuňte objektiv do
bajonetu na těle přístroje. Dejte pozor, abyste náhodně
nestiskli tlačítko aretace bajonetu, a otočte objektivem
proti směru hodinových ručiček, až slyšitelně zaklapne
do aretované polohy.
Montážní
značka
Sample
This manual is suitable for devices