Nikon D200 user manual download (Page 179 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 179 of 221
169
Nastavení fotoaparátu
Uživatelské funkce
Uživatelská funkce f2:
When Multi-Selector Is Pressed;
Je-li třeba, lze použít multifunkční volič k aktivaci expozimetru
nebo autofokusu.
Volba
Popis
Do Nothing
(Implicitní nastavení)
Multifunkční volič neslouží k aktivaci expozimetru ani autofokusu.
Reset Mtr-Off
Delay
Stiskem multifunkčního voliče se aktivuje expozimetr.
Initiate Autofocus
V zaostřovacích režimech AF-S a AF-C se stisknutím multifunkčního voliče
aktivuje expozimetr. Fotoaparát při stisku voliče zaostří.
Uživatelská funkce f3:
Role of Multi-Selector in full-frame Playback
Implicitně se tisknutím multifunkčního voliče během přehrávání
snímků zobrazují další snímky na paměťové kartě, zatímco
tisknutím voliče směrem doleva nebo doprava se přepínají
jednotlivé stránky fotografických informací ke snímkům. Tyto
funkce je možné zaměnit pomocí uživatelské funkce f3.
Volba
Popis
Info
▲▼
/PB
(Implicitní nastavení)
Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů měníte
zobrazené fotografické informace, tisknutím voliče směrem doleva nebo
doprava zobrazujete další snímky.
Info
/PB
▲▼
Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů zobrazujete
další snímky, tisknutím voliče směrem doleva nebo doprava přepínáte
zobrazené fotografické informace ke snímkům.
Multifunkční volič lze použít kdykoli při zapnutém monitoru. Aretace volby zaostřovacích polí je
aktivní pouze při vypnutém monitoru.
Použití multifunkčního voliče
Sample
This manual is suitable for devices