Nikon D200 user manual download (Page 178 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 178 of 221
168
Uživatelské funkce
Nastavení fotoaparátu
Uživatelská funkce f1:
Multi-Selector Center Button
Tato funkce ovládá centrální (prostřední) tlačítko multifunkčního
voliče.
Snímací režim
: Pomocí této položky ovlivňujete funkci centrálního
tlačítka multifunkčního voliče ve snímacím režimu.
Volba
Popis
Center AF
Area
(Implicitní
nastavení)
Centrálním stiskem multifunkčního voliče se aktivuje centrální zaostřovací pole resp.
centrální skupina zaostřovacích polí (režim Group dynamic-AF). Je-li v uživatelské funkci
a4 (
Group Dynamic AF
) použita volba
Pattern 2
, slouží centrální stisk multifunkčního
voliče k přepínání centrálních skupin zaostřovacích polí.
Illuminate
AF Area
Centrálním stiskem multifunkčního voliče se zvýrazní (osvítí) aktivní zaostřovací pole
resp. skupina zaostřovacích polí (režim Group dynamic-AF) v hledáčku.
*
Not Used
Centrální stisk multifunkčního voliče nemá ve snímacím režimu žádný účinek.
*
* Centrální stisk multifunkčního voliče nelze použít k přepínání centrálních skupin zaostřovacích polí při
použití volby
Pattern 2
v uživatelské funkci a4 (režim
Group dynamic AF
).
Přehrávací režim
: Pomocí této položky ovlivňujete funkci centrálního
tlačítka multifunkčního voliče v přehrávacím režimu.
Volba
Popis
Thumbnail On/Off
(Implicitní nastavení)
Centrálním stiskem multifunkčního voliče přepínáte mezi režimem přehrávání
jednotlivých snímků a režimem přehrávání stránek náhledů snímků.
Histogram On/Off
Centrálním stiskem multifunkčního voliče se zapíná a vypíná zobrazení
histogramu.
Zoom On/Off
Centrálním stiskem multifunkčního voliče se zvětšuje výřez snímku a druhým
stiskem voliče se zobrazení vrací zpět do režimu zobrazení jednotlivých
snímků resp. režimu zobrazení stránek náhledů snímků. Při použití této
volby se zobrazí menu volitelných nastavení zoomu na ilustraci vpravo. K
dispozici jsou volby
Low Magnification
,
Medium Magnification
, a
High
magnification
(nízké, střední a vysoké zvětšení).
Sample
This manual is suitable for devices