Nikon D200 user manual download (Page 177 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 177 of 221
167
Nastavení fotoaparátu
Uživatelské funkce
Uživatelská funkce e6:
Auto Bracketing in M Exposure Mode
Tato funkce určuje, jaká nastavení budou ovlivněna při použití
volby
AE & Flash
resp.
AE Only
v uživatelské funkci e5 v
manuálním expozičním režimu.
Volba
Popis
Flash/Speed
(Implicitní
nastavení)
Fotoaparát mění čas závěrky (uživatelská funkce e5 nastavena na
AE Only
) resp. čas
závěrky a zábleskovou expozici (uživatelská funkce e5 nastavena na
AE & Flash
).
Flash/Speed/
Aperture
Fotoaparát mění čas závěrky a clonu (uživatelská funkce e5 nastavena na
AE Only
)
resp. čas závěrky, clonu a zábleskovou expozici (uživatelská funkce e5 nastavena
na
AE & Flash
).
Flash/
Aperture
Fotoaparát mění clonu (uživatelská funkce e5 nastavena na
AE Only
) resp. clonu a
zábleskovou expozici (uživatelská funkce e5 nastavena na
AE & Flash
).
Flash Only
Fotoaparát mění pouze zábleskovou expozici (uživatelská funkce e5 nastavena na
AE & Flash
).
Není-li při nastavení uživatelské funkce b1 (
ISO Auto
) na On na fotoaparátu nasazený blesk, fotoaparát
mění pouze nastavení citlivosti ISO, bez ohledu na provedené volby.
• Zábleskový bracketing pracuje pouze v zábleskových režimech i-TTL a AA.
Uživatelská funkce e7:
Auto Bracketing Order
Tato funkce určuje, jaká nastavení budou ovlivněna při použití
volby AE & Flash resp. AE Only v uživatelské funkci e5 v manuálním
expozičním režimu.
Volba
Popis
MTR>Under>Over
(Implicitní nastavení)
Bracketing probíhá v pořadí, popsaném v
kapitole „Bracketing” (
73).
Under>MTR>Over
Bracketing probíhá v pořadí od nejnižší po
nejvyšší hodnotu expozice.
Uživatelská funkce e8:
Auto Bracketing Selection Method
Tato funkce určuje způsob nastavení bracketingu.
Volba
Popis
Manual
Value Select
(Implicitní
nastavení)
Stiskem tlačítka
a otáčením hlavního příkazového
voliče nastavujete počet snímků bracketingu; otáčením
pomocného příkazového voliče nastavujete rozptyl
bracketingu.
Preset Value
Select
Stiskem tlačítka
a otáčením hlavního příkazového
voliče zapínáte/vypínáte bracketing. Stiskem tlačítka
a otáčením pomocného příkazového voliče nastavujete
počet snímků a rozptyl bracketingu.
Sample
This manual is suitable for devices