Nikon D200 user manual download (Page 176 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 176 of 221
166
Uživatelské funkce
Nastavení fotoaparátu
Stiskněte tlačítko pro vyklopení vestavěného blesku; blesk se
vyklopí do pracovní polohy (vestavěný blesk musí být vyklopen
do pracovní polohy i v případě nastavení režimu „--“ v položce
Built-in
>
FLASH Mode
).
12
Po kontrole rozsvícení indikace připravenosti k záblesku na fotoaparátu a u všech použitých
blesků určete výřez snímku, zaostřete a exponujte.
13
Uživatelská funkce e4:
Preview Button Activates Modeling Flash
Při použití implicitního nastavení „
On
“ emituje vestavěný blesk
fotoaparátu a volitelné externí blesky s podporou systému
kreativního osvětlení Nikon při stisku tlačítka kontroly hloubky
ostrosti modelovací záblesk. Chcete-li tuto funkci vypnout,
vyberte volbu
Off
.
Uživatelská funkce e5:
Auto Bracketing Set
Tato funkce určuje, která nastavení jsou ovlivněna při činnosti
bracketingu.
Volba
Popis
AE & Flash
(Implicitní
nastavení)
Fotoaparát provádí expoziční a zábleskový bracketing.
AE Only
Fotoaparát provádí pouze expoziční bracketing.
Flash Only
Fotoaparát provádí pouze zábleskový bracketing.
WB Bracketing
Fotoaparát provádí bracketing vyvážení bílé barvy (není k dispozici při nastavení
kvality obrazu NEF/RAW a NEF+JPEG).
Sample
This manual is suitable for devices