Nikon D200 user manual download (Page 175 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 175 of 221
165
Nastavení fotoaparátu
Uživatelské funkce
Utvořte kompozici snímku a rozmístěte volitelné blesky níže vyobrazeným způsobem.
10
Snímače
bezdrátového
dálkového
ovládání
volitelných blesků
nasměrujte na
fotoaparát.
Fotoaparát
(s vestavěným
bleskem)
5 m a méně
5 m a méně
60–30 °
60–30 °
30 ° a méně
30 ° a méně
10 m a méně
Maximální vzdálenost mezi volitelnými blesky a fotoaparátem je cca 10 m při umístění blesků
před fotoaparátem (do úhlu 30° na obě strany od osy), resp. cca 5 m při umístění blesků v
úhlu 30–60° na obě strany od osy.
Commander Mode
Čidla volitelných externích blesků nasměrujte tak, aby na ně mohlo dopadnout světlo monitorovacích
předzáblesků z vestavěného blesku (nepoužíváte-li stativ, věnujte správnému nasměrování blesků
obzvláštní pozornost). Ujistěte se, že do objektivu fotoaparátu (v režimu TTL) resp. na fotočlánek
volitelného blesku (v režimu AA) nedopadá přímé světlo záblesků z externích blesků ani silné světelné
reflexy, jinak může dojít k nesprávné expozici. Abyste zamezili patrnosti řídících záblesků, odpalovaných
vestavěným bleskem fotoaparátu, na snímcích zhotovovaných na malé vzdálenosti, používejte nízké
hodnoty citlivosti ISO, velká zaclonění (vysoká clonová čísla), resp. volitelný infračervený panel SG-3IR
pro vestavěný blesk. Panel SG-3IR je nutný pro dosažení optimálních výsledků při použití synchronizace
blesku na druhou lamelu závěrky, kdy jsou produkovány jasnější řídící záblesky. Po rozmístění blesků
zhotovte zkušební snímek a zkontrolujte výsledek na monitoru fotoaparátu.
I když není počet volitelných externích blesků, které lze použít, nikterak limitován, praktické maximum jsou
tři blesky. Při použití více než tří blesků může docházet k ovlivňování jednotlivých blesků světlem z ostatních
blesků. Všechny blesky musí být ve stejné skupině; nastavená korekce zábleskové expozice (
73) platí pro
všechny blesky. Podrobnosti viz návod k obsluze blesku.
Je-li v uživatelské funkci e4 (
Modeling Flash
;
166) použita volba
On
, dojde při stisku tlačítka kontroly
hloubky ostrosti k odpálení modelovacího záblesku u všech blesků. Režim Commander mode pracuje rovněž
v kombinaci s blokací zábleskové expozice FV Lock (
81).
Zapněte všechny blesky a u všech externích blesků nastavte komunikační kanál, vybraný v
krocích 7–8. Podrobnosti viz návod k obsluze blesku.
11
Sample
This manual is suitable for devices