Nikon D200 user manual download (Page 174 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 174 of 221
164
Uživatelské funkce
Nastavení fotoaparátu
Pro použití volitelných blesků v režimu Commander mode, vyberte v uživatelské funkci e3
volbu
Commander Mode
a pokračujte níže uvedenými kroky.
1
Vyberte
Built-in
>
Mode
.
2
Vyberte požadovaný zábleskový režim.
3
Vyberete-li režim
TTL
nebo
M
,
zobrazí se další volitelné položky.
Tisknutím multifunkčního voliče
směrem nahoru nebo dolů vyberte
požadovanou položku a potvrďte
stiskem voliče směrem doprava.
4
Vyberte
Group A
>
Mode
.
5
Zvolte požadovaný zábleskový režim.
6
Vyberete-li režim
TTL
,
AA
, nebo
M
,
zobrazí se další volitelné položky.
Tisknutím multifunkčního voliče
směrem nahoru nebo dolů vyberte
požadovanou položku a potvrďte
stiskem voliče směrem doprava.
Opakujte kroky 4–6 pro skupinu
blesků
Group B
.
7
Vyberte
Channel
.
8
Zvolte komunikační kanál.
9
Stiskněte tlačítko
.
Sample
This manual is suitable for devices