Nikon D200 user manual download (Page 173 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 173 of 221
163
Nastavení fotoaparátu
Uživatelské funkce
Commander Mode
: Tento režim použijte v případě, kdy chcete použít
vestavěný blesk fotoaparátu jako blesk MASTER pro ovládání
jednoho nebo více volitelných blesků v až dvou skupinách (A a B)
pomocí systému pokrokového bezdrátového osvětlení.
Volba
Popis
Built-in
Volba zábleskového režimu pro vestavěný blesk (řídící blesk).
TTL
Zábleskový režim i-TTL. Zobrazí se menu s hodnotami korekce zábleskové expozice;
můžete volit hodnoty v rozmezí +3,0 až –3,0 EV, v krocích po / EV.
Při použití jiného
nastavení než ±0 se na kontrolním panelu a v hledáčku zobrazí symbol
.
M
V tomto manuálním režimu nastavujete hodnoty zábleskového výstupu (výkonu záblesku)
mezi
Full
Power
(plný výkon)a
1/128
Power
(/ plného výkonu). Na kontrolním panelu
a v hledáčku bliká symbol
.
--
Vestavěný blesk neodpaluje záblesky, ale pomocný AF reflektor pracuje. Pro možnost
použití monitorovacích předzáblesků je třeba vyklopit vestavěný blesk do pracovní
polohy. Symbol
se nezobrazuje na kontrolním panelu.
Group A
Volba zábleskového režimu pro všechny blesky skupiny A.
TTL
Zábleskový režim i-TTL. Zobrazí se menu s hodnotami korekce zábleskové expozice;
můžete volit hodnoty v rozmezí +3,0 až –3,0 EV, v krocích po / EV.
AA
Zábleskový režim AA (Auto Aperture) (není k dispozici v kombinaci s blesky SB-600 a SB-
R200). Zobrazí se menu s hodnotami korekce zábleskové expozice; můžete volit hodnoty
v rozmezí +3,0 až –3,0 EV, v krocích po / EV.
M
V tomto manuálním režimu nastavujete hodnoty zábleskového výstupu (výkonu
záblesku) pro blesky skupiny A, mezi
Full
Power
(plný výkon) a
1/128
Power
(/ plného
výkonu).
--
Blesky skupiny A nepracují.
Group B
Volba zábleskového režimu pro všechny blesky skupiny B.
TTL
Zábleskový režim i-TTL. Zobrazí se menu s hodnotami korekce zábleskové expozice;
můžete volit hodnoty v rozmezí +3,0 až –3,0 EV, v krocích po / EV.
AA
Zábleskový režim AA (Auto Aperture) (není k dispozici v kombinaci s blesky SB-600 a SB-
R200). Zobrazí se menu s hodnotami korekce zábleskové expozice; můžete volit hodnoty
v rozmezí +3,0 až –3,0 EV, v krocích po / EV.
M
V tomto manuálním režimu nastavujete hodnoty zábleskového výstupu (výkonu záblesku)
pro blesky skupiny B, mezi
Full
Power
(plný výkon) a
1/128
Power
(/ plného výkonu).
--
Blesky skupiny B nepracují.
Channel
Vyberte komunikační kanál 1 – 4. Všechny blesky v obou skupinách musí mít nastaven
stejný přenosový kanál.
Sample
This manual is suitable for devices