Nikon D200 user manual download (Page 171 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 171 of 221
161
Nastavení fotoaparátu
Uživatelské funkce
Uživatelská funkce e2:
Slowest Speed When Using Flash
Tato funkce ovlivňuje nejdelší možný čas závěrky při použití
synchronizace na první a druhou lamelu závěrky resp. předblesku
proti červeným očím v programové a časové automatice (bez
ohledu na provedené nastavení může čas závěrky ve clonové
automatice a manuálním expozičním režimu, resp. při použití
synchronizace s dlouhými časy závěrky, synchronizace s dlouhými
časy
závěrky/synchronizace
na
druhou
lamelu
závěrky
a
předblesku proti červeným očím/synchronizace s dlouhými časy
závěrky dosáhnout až 30 s). K dispozici jsou volitelná nastavení v
rozmezí / s (
1/60 s
, implicitní nastavení) až 30 s (
30 s
).
Uživatelská funkce e3:
Built-in Flash Mode
Tato funkce slouží k nastavení zábleskového režimu vestavěného
blesku.
TTL
(implicitní nastavení): Záblesková expozice (zábleskový výstup)
je automaticky upravována podle světelných podmínek scény.
Manual
: Blesk odpaluje záblesky o výkonu, vybraném v menu
na ilustraci vpravo. Vyberte nastavení mezi
Full Power
(plný
výkon) a
1/128 Power
(
/ plného výkonu
) a stiskněte směrem
doprava multifunkční volič pro návrat do menu uživatelských
funkcí (směrné číslo vestavěného blesku při plném výkonu je 13
[m, ISO 100]). Na kontrolním panelu a v hledáčku bliká symbol
. Nejsou emitovány žádné monitorovací předzáblesky, blesk
tak může pracovat jako řídící blesk MASTER v kombinaci s řídící
jednotkou, jako je např. SU-4.
Sample
This manual is suitable for devices