Nikon D200 user manual download (Page 170 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 170 of 221
160
Uživatelské funkce
Nastavení fotoaparátu
Uživatelská funkce d8:
MB-D200 Battery Type
Pro zajištění správné funkce fotoaparátu při použití volitelného
Battery Packu MB-D200 v kombinaci s bateriemi AA je třeba v
tomto menu zadat správně typ baterií, vložených v Battery Packu.
Při použití baterií EN-EL3e není třeba editovat nastavení tohoto
menu.
Volba
Popis
LR6 (AA-size Alkaline)
(Implicitní nastavení)
Tuto volbu vyberte při použití alkalických baterií LR6 (AA).
HR6 (AA-size Ni-MH)
Tuto volbu vyberte při použití NiMH baterií HR6 (AA).
FR6 (AA-size Lithium)
Tuto volbu vyberte při použití lithiových baterií FR6 (AA).
ZR6 (AA-size Ni- Mn)
Tuto volbu vyberte při použití nikl-manganových baterií ZR6 (AA).
Uživatelská funkce e1:
Flash Sync Speed Setting
Tato funkce ovládá synchronizační čas pro práci s bleskem. K
dispozici jsou nastavení od / s (
1/250 s
, implicitní nastavení)
do / s (
1/60 s
). Pro možnost použití automatické vysoce rychlé
FP synchronizace blesku při práci s blesky podporujícími systém
kreativního osvětlení Nikon (CLS) vyberte volbu
1/250 s
(Auto
FP)
(pracuje-li vestavěný blesk resp. externí blesk nekompatibilní
se systémem CLS, použije se čas / s). Zobrazuje-li fotoaparát v
expozičním režimu
P
nebo
A
čas závěrky / s, dojde při aktuálním překročení této nominální
hodnoty expozice k aktivaci automatické vysoce rychlé FP synchronizace.
Pro fixování času závěrky na limitní hodnotě synchronizačního času pro blesk ve clonové automatice
nebo manuálním expozičním režimu nastavte čas závěrky následující po nastavení nejdelšího
dostupného času závěrky (30 s resp.
). Na kontrolním panelu a v hledáčku se zobrazí symbol
způsobu činnosti synchronizace blesku „X“.
Fixování času závěrky na limitní hodnotě synchronizačního času pro blesk
Použití baterií AA
Pro dosažení maximální výkonnosti je doporučeno používat baterie EN-EL3e. Kapacita baterií AA se
prudce snižuje při teplotách pod 20 °C a mění se v závislosti na značce baterií a skladovacích podmínkách;
v některých případech mohou tyto baterie přestat pracovat ještě před uplynutím exspirační doby.
Některé baterie typu AA nelze použít; díky jejich omezené kapacitě a výkonovým charakteristikám je
vhodné používat alkalické a nikl-manganové baterie pouze v případech, kdy není k dispozici žádná jiná
alternativa a okolní teplota není příliš nízká. Fotoaparát indikuje stav baterií AA následovně:
Kontrolní panel
Hledáček
Popis
Baterie jsou plně nabité.
Baterie jsou částečně vybité. Připravte si rezervní baterie.
(bliká)
(bliká)
Nelze provést expozici snímku. Vyměňte baterie.
Sample
This manual is suitable for devices