Nikon D200 user manual download (Page 17 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 221
7
Úvod—Seznámení s fotoaparátem
Pokroková zaostřovací matnice
Při jasném pozadí je aktivní zaostřovací pole (
53) zvýrazněno černě. Je-li pozadí tmavé, je aktivní
zaostřovací pole krátce osvíceno červeně pro dosažení nutného kontrastu proti pozadí (zaostřovací pole
„Vari-Brite”), pro snadnou lokalizaci vybraného zaostřovacího pole. Hledáček je rovněž vybaven možností
volitelného zobrazení pomocné mřížky. Je-li uživatelská funkce d2
(
Grid display
;
158) nastavena
na
On
, je do obrazového pole hledáčku prolnuta pomocná mřížka. Tato mřížka je užitečná při tvorbě
kompozice obrazu u snímků krajin, resp. při naklápění/vysouvání objektivů PC Nikkor.
Díky charakteristickým vlastnostem tohoto systému zobrazování v hledáčku můžete zaznamenat jemné
linky vycházející z aktivního zaostřovacího pole, resp. zčervenání zobrazení v hledáčku během zvýraznění
aktivního zaostřovacího pole. Jde o standardní vlastnosti systému a nejedná se o závadu.
Indikace v hledáčku
Zobrazení zaostřovacích polí a pomocné mřížky v hledáčku (pokročilá zobrazení na matnici) mají při
vysokých teplotách tendenci zesvětlovat, a při nízkých teplotách tmavnout a zpomalovat odezvu.
Ostatní zobrazované informace v hledáčku mají při vysokých teplotách tendenci tmavnout a při nízkých
teplotách zpomalovat odezvu. Všechna zobrazení se po návratu do pokojové teploty postupně vrátí
zpět do standardního stavu.
Paměťové karty s vysokou kapacitou
Zbývá-li na paměťové kartě dostatek volného místa pro zaznamenání
tisíce nebo více snímků při aktuálním nastavení přístroje, je počet
zbývajících snímků indikován v tisících, zaokrouhlený na nejbližší
stovku (je-li např. na paměťové kartě volné místo pro cca 1260
snímků, zobrazuje počítadlo snímků údaj 1.2K).
Indikace při vypnutém fotoaparátu/indikace nepřítomnosti paměťové karty
Je-li fotoaparát vypnut s vloženou paměťovou kartou a baterií,
zůstává
na
kontrolním
panelu
zobrazen
počet
zbývajících
snímků. Není-li ve fotoaparátu paměťová karta, zobrazuje se po
vypnutí přístroje na kontrolním panelu symbol
a v hledáčku
fotoaparátu symbol
.
Sample
This manual is suitable for devices