Nikon D200 user manual download (Page 168 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 168 of 221
158
Uživatelské funkce
Nastavení fotoaparátu
Uživatelská funkce d1:
Beep
Ovládá zvukovou signalizaci, která se ozývá při odpočítávání
samospouště nebo při ostření v režimu single-servo AF, je-li
použita volba Focus (implicitní nastavení) v uživatelské funkci
Custom Setting a2 (
AF-S Mode Priority
). Zvolte možnosti
High
(implicitní nastavení),
Low
nebo
Off
.
Při použití volby
High
nebo
Low
se na kontrolním panelu zobrazí
symbol
.
Uživatelská funkce d2:
Viewfinder Grid Display
Pro zobrazení pomocné mřížky v hledáčku vyberte volbu
On
(
6). Implicitní nastavení je
Off
.
Uživatelská funkce d3:
Viewfinder Warning Display
Pro zobrazování varovných indikací v hledáčku v případě nízké
kapacity baterie, nepřítomnosti paměťové karty a fotografování
v černobílém režimu vyberte volbu
On
(implicitní nastavení).
Vyberete-li volbu
Off
, varovné indikace se v hledáčku nezobrazují;
před expozicí snímků nezapomeňte zkontrolovat indikace na
kontrolním panelu.
Uživatelská funkce d4:
CL-Mode Shooting Speed
Tato funkce určuje frekvenci sériového snímání ve snímacím režimu
C
L
(pomalé sériové snímání) (v režimu intervalového snímání toto
nastavení ovlivňuje snímací frekvenci rovněž v režimu záznamu
jednotlivých snímků a režimu předsklopení zrcadla). Snímací
frekvenci lze nastavit na hodnoty mezi 1 a 4 obr/s; implicitní
nastavení je 3 obr./s. Při použití delších časů závěrky se může
snímací frekvence zpomalit.
Uživatelská funkce d5:
Exposure Delay Mode
Výběrem volby
On
se aktivuje zpoždění závěrky cca 0,4 s po stisku
tlačítka spouště, pro redukci chvění fotoaparátu v situacích, kdy i
nejmenší vibrace mohou vést k rozhýbaným snímkům (např. při
mikrofotografii). Implicitní nastavení je
Off
.
Sample
This manual is suitable for devices