Nikon D200 user manual download (Page 167 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 167 of 221
157
Nastavení fotoaparátu
Uživatelské funkce
Volba
Popis
AE/AF Lock
(Implicitní
nastavení)
Stiskem (a držením) tlačítka
AE-L/AF-L
jsou uloženy do paměti expoziční hodnoty a
zaostření.
AE Lock Only
Stiskem (a držením) tlačítka
AE-L/AF-L
jsou uloženy do paměti pouze expoziční hodnoty.
Zaostření není ovlivněno.
AE Lock
Hold/Reset
Stiskem tlačítka
AE-L/AF-L
dojde k uložení expozičních hodnot do paměti; expoziční
paměť zůstává aktivní až do druhého stisku tlačítka, expozice snímku nebo vypnutí
expozimetru.
AE Lock Hold
Stiskem tlačítka
AE-L/AF-L
dojde k uložení expozičních hodnot do paměti; expoziční
paměť zůstává aktivní až do druhého stisku tlačítka nebo vypnutí expozimetru.
AF Lock
Stiskem (a držením) tlačítka
AE-L/AF-L
je aktivována blokace zaostření. Expozice není
ovlivněna.
Uživatelská funkce c3:
Auto Meter-Off
Delay
Tato funkce slouží k nastavení doby nečinnosti pro automatické
vypnutí expozimetru; k dispozici jsou tato nastavení: 4 s, 6 s
(implicitní nastavení), 8 s , 16 s resp. trvalá aktivace do vypnutí
fotoaparátu (
No Limit
). Kratší doba nečinnosti prodlužuje dobu
provozu na baterii.
Uživatelská funkce c4:
Self-Timer Delay
Tato funkce umožňuje nastavit délku běhu samospouště. K
expozici snímku dojde cca 2 s, 5 s, 10 s (implicitní nastavení) resp.
20 s po stisku spouště.
Uživatelská funkce c5:
Monitor-Off
Delay
Tato uživatelská funkce slouží k nastavení doby nečinnosti pro
automatické vypnutí monitoru; k dispozici jsou tato nastavení:
10 s, 20 s (implicitní nastavení), 1 min., 5 min. resp. 10 min. Kratší
doba nečinnosti prodlužuje dobu provozu na baterii.
Síťový zdroj EH-6
Při napájení fotoaparátu pomocí volitelného síťového zdroje EH-6 nedochází k automatickému vypnutí
expozimetru, a monitor se vypíná za fixní dobu 10 minut – bez ohledu na nastavení uživatelských funkcí
c3 (
Auto Meter-Off
) a c5 (
Monitor-Off
).
Sample
This manual is suitable for devices