Nikon D200 user manual download (Page 165 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 165 of 221
155
Nastavení fotoaparátu
Uživatelské funkce
Uživatelská funkce b5:
Easy Exposure Compensation
Tato uživatelská funkce určuje, jestli je pro nastavení korekce
expozice (
72) nutné tisknout tlačítko
. Vyberete-li volbu
On
, bliká číslice „0“ uprostřed analogové indikace i v případě
nastavení hodnoty korekce expozice ±0.
Volba
Popis
Off
(implicitní
nastavení)
Korekce expozice se nastavuje stiskem tlačítka
a otáčením hlavního příkazového
voliče.
On
Korekce expozice se nastavuje pouze otáčením příkazového voliče.
Který příkazový
volič se použije, závisí na nastavení uživatelské funkce f5>
Change Main/Sub
.
Command dials (uživatelská funkce f5) > Change Main/Sub
Off
On
Expoziční
režim
P
Pomocný příkazový volič
Pomocný příkazový volič
S
Pomocný příkazový volič
Hlavní příkazový volič
A
Hlavní příkazový volič
Pomocný příkazový volič
M
N / A
On (Auto
Reset)
Stejná volba jako
On
, s tím rozdílem, že korekce expozice nastavená pouze pomocí
příkazového voliče se zruší vypnutím fotoaparátu resp.
expozimetru
.
Uživatelská funkce b6:
Center-Weighted Area
Při určování expozice klade integrální měření se zdůrazněným
středem nejvyšší důraz na kruhovou plošku uprostřed obrazu.
Průměr (
φ
) této plošky je možné nastavit na 6, 8, 10 nebo 13 mm
(implicitní nastavení je 8 mm; při použití objektivů bez CPU je
hodnota 8 mm fixní, bez ohledu na nastavení položky
Non-CPU
Lens Data
v menu snímacího režimu).
Sample
This manual is suitable for devices