Nikon D200 user manual download (Page 164 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 164 of 221
154
Uživatelské funkce
Nastavení fotoaparátu
Uživatelská funkce b2:
ISO Sensitivity Step Value
Tato funkce určuje, jestli budou změny nastavení citlivosti
prováděny v krocích po / EV (
1/3 step
, implicitní nastavení), /
(
1/2 step
) nebo 1 EV (
1 step
).
Uživatelská funkce b3:
EV Steps for Exposure Control
Tato funkce určuje, jestli budou nastavení času závěrky, clony
a bracketingu probíhat v krocích po / EV (
1/3 step
, implicitní
nastavení), / EV (
1/2 step
) nebo 1 EV (
1 step
).
Uživatelská funkce b4:
Steps for Exposure Comp and Fine Tuning
Tato funkce určuje, jestli bude nastavení korekce expozice a
nastavení jemného doladění expozice probíhat v krocích po
/ EV (
1/3 step
, implicitní nastavení), / EV (
1/2 step
) nebo 1 EV
(
1 step
).
Sample
This manual is suitable for devices